3 ka kababayen-ang aktibista, iligal nga giaresto; lider-lumad, gidagit

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa Pilipino

Dili makatarunganong giaresto si Adora Faye de Vera, 66, magbabalak, beteranong aktibistang kontra-diktadurya ug kanhing nasudnong upisyal sa Gabriela, sa Teachers Village East, Quezon City niadtong Agosto 24. Ang pag-aresto subay sa gama-gamang kasong gipasaka batok kaniya sa Panay niadtong 2006. Kasamtangan siyang gipriso sa Calinog, Iloilo.

Si De Vera nahimong usa sa simbolo sa brutalidad sa balaod militar batok sa mga kababayen-ang detenidong pulitikal. Tuig 1976 dihang gidagit siya, kadungan nilang Rolando Federis ug Flora Coronacion, sa mga elemento sa estado sa Quezon. Nakasinati sila ni Coronacion sa subli-subli nga pagpanglugos. Nakaikyas siya human sa siyam ka bulang iligal nga pagkapriso. Wala na sukad nakita silang Federis ug Coronacion.

Sa Panay, giaresto sa mga pulis niadtong Setyembre 2 si Lenilyn Costurio Jaynos, kanhing magtutudlo sa daycare sa Iloilo City ug myembro sa Buylog-Capiz. Giatake ang iyang balay sa Happy Homes Subdivision, Barangay Sibaguan, Roxas City sa dili moubos sa 30 ka pulis.

Samtang, gitaho usab sa Pamanggas, usa ka grupo sa mag-uuma, ang pagpanghasi sa militar kang Nanay Lucia Capaducio, kasamtangang lider niini, niadtong Setyembre 3. Giadtuan ang iyang balay sa Leon, Iloilo sa mga pulis.

Sa Agusan del Norte, giaresto si Atheliana Hijos, 76, niadtong Agosto 30 sa District 8, Barangay Kinabjangan, Nasipit sa walay basehan nga mga testimonya sa mga sundalo nga usa siya ka kombatant ug nalambigit sa mga taktikal nga opensiba sa BHB sa Caraga. Si Hijos usa ka retiradong magtutudlo ug myembro sa pagtukod sa Women’s Alliance for True Change-Mindanao. Upisyal usab siya sa Gabriela-Caraga.

Sa Kalinga, gisulayan pagwala si Steve Tauli, 63, myembro sa konseho sa Cordillera People’s Alliance (CPA), niadtong Agosto 21. Gidagit siya sa Ag-a Road, Tabuk City, duul sa upisina sa CPA, sa lima ka kalalakin-an. Gipasakay siya sa usa ka van kung asa gihulga siyang patyon kung dili mosugot nga mahimong ahenteng paniktik sa estado. Nakaplagan siya sa iyang mga paryente sa misunod nga adlaw.

3 ka kababayen-ang aktibista, iligal nga giaresto; lider-lumad, gidagit