Pagpamig-ot sa NTF-Elcac sa mga unyon, walay puas

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa Pilipino

Giguba ang mga pultahan ug bintana ug giransak ang mga upisina sa ADLO ug ANGLO-KMU sa Barangay Pinyahan, Quezon City niadtong Setyembre 5, alas-3 sa kaadlawon. Sa taho sa mga mamumuo nga nakatakdang magtigum sa upisina, pag-abot nila dinhi nakita na lamang nila nga nagkayamukat ang mga gamit ug nakaabli ang pultahan sa upisina.

Sa mando sa NTF-Elcac, walay puas ang pagpamig-ot sa mga pulis ug ahenteng paniktik batok sa mga myembro sa unyon sa Laguna ug Maynila. Pinakaulahing biktima nila si Mario Fernandez, lider sa Technol Eight Phils. Workers Union, nga dayag nga gihadlok niadtong Agosto 12.

Kapinkun-kulang 200 na ka mga unyonista ang nagtaho nga “gibisita” sila sa mga sundalo ug pulis sa tagsa-tagsa nilang panimalay gikan pa niadtong 2021 aron hadlukon sila ug ilang mga pamilya. Gibutyag kini sa mga unyon sa Gardenia Bakeries, Wyeth Philippines, NXP Philippines ug Daiwa Seiko Philippines. Miigting ang pagbalay-balay sa mga pasista sa panahon nga misulod ang mga unyon sa pakignegosasyon sa CBA (collective bargaining agreement).

Pagpamig-ot sa NTF-Elcac sa mga unyon, walay puas