Mga mandamyentong gigamit batok sa 30 ka detenido, gibasura sa korte

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa Pilipino

Dili moubos sa unum ka mini nga search ug arrest warrant nga gigamit batok sa 30 ka aktibista ang tagsa-tagsang gibasura sa mga korte gikan Enero 2021. Ang mga mandamyento pulos pirmado ni Judge Cecilyn Burgos-Villavert, ang giilang “pabrika sa search warrant,” ug subay sa gama-gamang mga testimonya sa militar ug pulis. Sa maong unum nga kaso, gibasura na usab sa mga korte ang tanang mga “ebidensya” nga gitanum sa mga pulis sa mga giaresto ug gipapha ang mga kaso batok kanila.

Pinakabag-o ang pagbasura niadtong Setyembre 5 sa mandamyentong gigamit batok kang Reina Mae Nasino ug sa duha pa niyang kauban nga silang Ram Carlo Bautista ug Alma Moran. Kahinumduman nga gipanganak ni Nasino sa prisohan si Baby River, nga namatay niadtong Oktubre 2020 human pugos nga gibulag kaniya. Pipila ka oras lang ang gihatag sa estado kang Nasino aron mabisita ang lubong sa iyang anak.

Ayha niini, gibasura niadtong Agosto 3 ang mandamyentong gigamit batok kang Renante Gamara, konsultant sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa panaghisgot kalinaw. Niadtong Abril 2022, gibasura usab ang mga search warrant nga gigamit batok nilang Alexander Birondo ug Winona Birondo, mga istap sa NDFP. Langkub sa lain pang mandamyentong gibasura silang Dennise Velasco, Cora Agovida, Michael Bartolome, Lady Ann Salem ug Rodrigo Esparago.

Temporaryo usab nga nakagawas human magpyansa niadtong Agosto 31 si Pol Viuya, lider sa Bayan-Central Luzon, human gibasura sa korte ang “dili katuuhang” testimonya sa saksi. Giaresto siya kauban si Joseph Canlas, ikaduhang lider sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas niadtong Marso 2021. Namatay sa prisohan si Canlas niadtong Mayo 2021.

Mga mandamyentong gigamit batok sa 30 ka detenido, gibasura sa korte