Mga protesta

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

 

Protesta batok kang Marcos sa US. Protesta ang gisugat sa mga progresibong organisasyong Pilipino sa pag-abot ni Ferdinand Marcos Jr sa US. Nagrali sila sa New Jersey kung asa namulong si Marcos niadtong Setyembre 18 ug sa New York niadtong Setyembre 19 kung asa nakigmiting si Marcos sa mga lider sa ubang nasud. Anaa sa US si Marcos aron mosalmot sa UN General Assembly nga nagsugod Setyembre 20 hangtud 26.

LFS@45. Gidumdum sa League of Filipino Students ang ika-45 anibersaryo niini sa usa ka protesta niadtong Setyembre 11 atubangan sa embahada sa US sa Maynila. Gikundena nila ang mga gyerang agresyon sa US ug interbensyong militar niini sa mga nasud sama sa Pilipinas. Gimakmak usab nila si Marcos Jr sa pagbutang sa nasud sa tunga-tunga sa inter-imperyalistang panagbangi sa US ug China.

Dili mi uyon sa Gened 1 ug 2. Nagpiket atubangan sa upisina sa National Commission on Indigenous Peoples sa Quezon City ang mga lumad nga Isnag kadungan sa pakigdayalogo nila sa mga upisyal sa ahensya niadtong Setyembre 14. Mibyahe pa sila gikan sa Kabugao, Apayao aron ipakita ang ilang hugot nga pagbabag sa proyektong Gened 2 sa Apayao-Abulog River. Nabalaka ang mga Isnag sa pagratsada sa NCIP sa pagproseso sa free, prior and informed consent (FPIC) alang sa proyekto.

Alyansa kontra reklamasyon sa Bacolod. Kapin 80 ka lider-komunidad gikan sa lain-laing purok, kauban ang mga tawong simbahan ug tigpanalipud sa tawhanong katungod ang nagkahiusa nga ilunsad ang Banago Against Reclamation Movement niadtong Setyembre 10 sa Nuestra Señora de Salvacion Parish sa Barangay Banago, Bacolod City.

Maigo sa planong reklamasyon ang kapin 6,000 ka kabalayan nga nahimutang sa baybay sa Sibucao sa Barangay Banago ngadto sa Barangay Punta Taytay sa Bacolod City.

Mga protesta