Walo ka bulang pagpangatake sa 8th ID sa isla sa Samar

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Gipanghinambog bag-ohay lang sa 8th ID ang pagdeploy sa siyam ka batalyon o kapin 2,700 ka sundalo ug paggamit sa mga abanteng himang militar alang sa walo ka bulang nakapokus nga operasyong militar gikan Pebrero hangtud Agosto sa isla sa Samar. Tumong kuno niini nga pulbuson o pahuyangon ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isla ug gukdon ang mga “iladong personahe” sa Partido.

Ang tinuod, nagdala kini sa walay puas nga kadaut sa masang Samareño sa porma sa militarisasyon o okupasyon sa mga komunidad, pagpang-hamlet, pagpamig-ot, iligal nga pagpangaresto ug pagpamatay sa masang mag-uuma ug minorya sa Northern, Eastern ug Western Samar.

Pinakagrabe sa maong mga krime ang pagpatay sa duha ka bata sa Barangay Roxas, Catubig, Northern Samar niadtong Pebrero 8.

Nataho ang duha ka insidente sa pagpatay sa upat ka tigulang ug masakiton nga mga retiradong kadre sa rebolusyonaryong kalihukan. Lakip dinhi ang pagpatay sa 87th IB sa magtiayong Rodrigo Mejica Lorezo (Ka Akag) ug Delia Rosco Rotalano (Ka Mema) sa gisak-an nilang balay sa Barangay Galutan, San Jose de Buan, Western Samar niadtong Agosto 7.

Dili moubos sa tulo ka serye sa pagpamomba gikan sa ere ang gilunsad sa 8th ID sa maong panahon. Naghulog og unum ka bomba sa usa ka umahan sa Barangay Bay-ang, San Jorge, Western Samar niadtong Agosto 1 gamit ang eroplanong Super Tucano. Ayha niini, gibomba, gikanyon ug giistraping usab ang mga komunidad nga anaa sa utlanan sa San Jose de Buan ug San Jorge niadtong Hulyo 7.

Sulod sa walo ka bulan nga operasyon, duha ka konsultant sa kalinaw sa National Democratic Front of the Philippines ang iligal nga giaresto.

Kaylap usab ang okupasyon sa militar sa mga komunidad. Dili lang pipila ang kaso sa pagpang-hamlet o pagkontrol sa lihok sa populasyon. Ginapugngan o ginaorasan ang pagtrabaho sa uma ug mga ekonomikanhong aktibidad. Ginalimitahan ang gidaghanon sa bugas ug pagkaon nga pwedeng paliton sa mga residente.

Atubangan sa gipagrabeng operasyong militar sa kaaway, padayon nga ginapanalipdan sa BHB ang masa sa kabanikanhan.

Nakalunsad sa dili moubos sa 20 ka taktikal nga opensiba ang mga yunit sa BHB sa isla gikan Pebrero hangtud Agosto. Dili moubos sa 18 ang ihap sa napatay sa mga sundalo ug 27 ang nasamdan sa mga taktikal nga opensiba niini. Gisunog usab sa usa ka yunit sa BHB ang giabandonang kampo sa mga sundalo sa usa ka barangay.

Walo ka bulang pagpangatake sa 8th ID sa isla sa Samar