Mga protesta

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

 

Protesta batuk kay Marcos sa US. Protesta ang ginsug-alaw sang mga progresibong organisasyon nga Pilipino sa pag-abot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr sa US. Nagrali sila sa New Jersey kon sa diin nagpamulong-pulong si Marcos sang Septyembre 18 kag liwat sa New York sang Septyembre 19 kon sa diin nakipagpulong siya sa mga lider sang ibang pungsod. Ara sa US si Marcos para magtambong sa UN General Assembly nga nag-umpisa Septyembre 20 tubtob 26.

LFS@45. Gindumdom sang League of Filipino Students ang ika-45 anibersaryo sini sa isa ka protesta sang Septyembre 11 sa atubang sang embahada sang US sa Maynila. Ginkundenar nila ang mga gerang agresyon sang US kag pagpasilabot militar sini sa mga pungsod nga pareho sang Pilipinas. Ginpakamalaut man nila si Marcos Jr sa pagbutang sa pungsod sa tunga sang inter-imperyalista nga banggianay sang US kag China.

Indi kami sa Gened 1 kag 2. Nagpiket sa atubang sang upisina sang National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) sa Quezon City ang mga tumandok nga Isnag kadungan sang pagpakigdayalogo nila sa mga upisyal sang ahensya sang Septyembre 14. Nagbyahe pa sila halin Kabugao, Apayao para ipakita ang ila mabaskog nga pagpamatuk sa proyekto nga Gened 2 sa Apayao-Abulog River. Ginprotestahan sang mga Isnag ang pagratsada sang NCIP sa pagproseso sang free, prior and informed consent (FPIC) para sa proyekto.

Alyansa kontra reklamasyon sa Bacolod. Masobra 80 lider-komunidad halin sa nagkalainlain nga lugar, upod ang mga tawong simbahan kag tagasakdag sang tawhanong kinamatarung ang naghiliusa nga ilunsar ang Banago Against Reclamation Movement sang Septyembre 10 sa Nuestra Señora de Salvacion Parish sa Barangay Banago, Bacolod City.

Pagaiguon sang plano nga reklamasyon ang masobra 6,000 pamalay nga nagapuyo sa baybay-dagat sang Sibucao sa Barangay Banago tubtob Barangay Punta Taytay sa Bacolod City.

Mga protesta