Teroristang pagtatak sa EU sa partido komunista sa Kurdistan, ginapatangtang

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Usa ka internasyunal nga kampanya ang ginaasdang karon aron tangtangon ang Kurdistan Workers’ Party (PKK) sa listahan sa European Union (EU) sa mga “teroristang organisasyon.” Kini ang unod sa usa ka pamahayag nga pirmado na sa kapin 6,000 personalidad, nga nagkahiusa nga ang maong lakang subay sa interes sa kalinaw, demokrasya ug tawhanong katungod. Suportado sa International League of Peoples’ Struggle ang maong internasyunal nga kampanya.

“Rekisito alang sa himsog nga demokrasya ug istablidad sa Turkey ug tibuok Middle East ang malinawong solusyon sa Kurdish Question,” matud sa gipirmahang pamahayag. “Makab-ot lamang sa Turkey ug sa lapad nga komunidad sa mga Kurdish ang malinawong solusyon pinaagi sa negosasyon. Kinahanglang ilakip ang tanang partido, lakip ang PKK, sa maong negosasyon.” Babag sa dalan ngadto sa kalinaw ang pag-ila sa PKK isip usa ka teroristang organisasyon, matud niini.

Daghan kaayo ang praktikal ug ligal nga hinungdan para tangtangon ang PKK sa maong listahan. Una kining gilistang terorista niadtong 2002 sa duso sa estado sa Turkey. Niadtong 2018, gisulti sa Court of Justice, ang pinakataas nga korte sa EU, nga dili makatarunganon ang pagbutang niini sa listahan sa tunga-tunga sa 2014 ug 2017. Niadtong 2020, napamatud-an usab sa mga korte sa Belgium nga dili makonsiderang teroristang organisasyon ang PKK tungod kay partido kini sa usa ka gyera sibil maong langkub kini sa mga balaod sa gubat ug dili sa mga balaod pangkriminal.

“Ilalum sa global war on terror, gigamit sa mga estado ang teroristang designasyon isip hinagiban sa pulitika aron himuong iligal ang oposisyon ug sumpuon ang mga paningkamot aron panalipdan ang mga tawhanong katungod ug kagawasan,” matud sa pamahayag. Gigamit ang designasyon aron sumpuon ang kagawasan sa pagpadayag ug ihikaw ang mga kagawasang sibil sa mga Kurds.

Sa milabayng mga tuig, nahimo kining instrumento sa rehimeng Erdogan aron pig-oton ang mga karibal nga partido ug masmidya. Nahimo kining dalan aron prisohon ang mga lider sa pulitika, myembro sa parlamento, pinili nga mga upisyal ug kritiko nga gilambigit sa “terorismo.” Gigamit kining hinungdan aron ilunsad ang usa ka brutal nga gyera batok sa katawhan. Tungod sa designasyon, epektibong nagamit ang European Union aron tabunan ang mga atake sa mga rehimeng awtoritaryan, matud sa pamahayag.

Teroristang pagtatak sa EU sa partido komunista sa Kurdistan, ginapatangtang