Teroristang bansag ng EU sa partido komunista sa Kurdistan, ipinatatanggal

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Isang internasyunal na kampanya ang isinusulong ngayon para tanggalin ang Kurdistan Workers’ Party (PKK) sa listahan ng European Union (EU) ng mga “teroristang organisasyon.” Ang paninindigang ito ang nilalaman ng isang pahayag na pirmado na ng mahigit 6,000 personalidad, na nagkakaisa na ang gayong hakbangin ay alinsunod sa interes ng kapayapaan, demokrasya at karapatang-tao. Suportado ng International League of Peoples’ Struggle ang internasyunal na kampanyang ito.

“Rekisito para sa malusog na demokrasya at istablidad sa Turkey at kalakhan ng Middle East ang mapayapang solusyon sa Kurdish Question,” ayon sa pinirmahang pahayag. “Makakamit lamang ng Turkey at ng malawak na komunidad ng mga Kurdish ang mapayapang solusyon sa pamamagitan ng negosasyon. Dapat isama ang lahat ng partido, kabilang ang PKK, sa negosasyong ito.” Hadlang sa landas tungo sa kapayapaan ang pagturing sa PKK bilang isang teroristang organisasyon, anito.

Napakaraming praktikal at ligal na dahilan para tanggalin ang PKK sa naturang listahan. Una itong itinuring na terorista noong 2002 sa tulak ng estado ng Turkey. Noong 2018, sinabi ng Court of Justice, ang pinakamataas na korte ng EU, na hindi makatarungan ang paglagay dito sa listahan sa pagitan ng 2014 at 2017. Noong 2020, napatunayan din sa mga korte sa Belgium na hindi maituturing na teroristang organisasyon ang PKK dahil partido ito ng isang gera sibil kung kaya saklaw ito ng mga batas ng digma at hindi ng mga batas pangkriminal.

“Sa ilalim ng global war on terror, ginamit ng mga estado ang teroristang designasyon bilang sandata sa pulitika para gawing di lehitimo ang oposisyon at supilin ang mga pagsisikap para ipagtanggol ang mga karapatang-tao at kalayaan,” ayon sa pahayag. Ginamit ang designasyon para supilin ang kalayaan sa pagpapahayag at ipagkait ang mga kalayaang sibil ng mga Kurds.

Sa nakaraang mga taon, naging instrumento ito ng rehimeng Erdogan para gipitin ang mga karibal na partido at masmidya. Naging daan ito para ipakulong ang mga lider sa pulitika, myembro sa parlamento, halal na mga upisyal at kritiko na isinangkot sa “terorismo.” Ginamit itong dahilan para ilunsad ang isang brutal na gera laban sa mamamayan. Dahil sa designasyon, epektibong nagagamit ang European Union para tabingan ang mga atake ng mga rehimeng awtoritaryan, ayon sa pahayag.

Teroristang bansag ng EU sa partido komunista sa Kurdistan, ipinatatanggal