Terorista nga bansag sang EU sa partido komunista sa Kurdistan, ginapakakas

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Isa ka internasyunal nga kampanya ang ginasulong subong para kakason ang Kurdistan Workers’ Party (PKK) sa listahan sang European Union (EU) sang mga “terorista nga organisasyon”. Ang panindugan nga ini ang unod sang isa ka pahayag nga pirmado na sang masobra 6,000 personalidad, nga naghiliusa nga ang amo nga tikang sandig sa interes sang kalinungan, demokrasya kag tawhanong kinamatarung. Suportado sang International League of Peoples’ Struggle ang internasyunal nga kampanya nga ini.

“Rekisito para sa mapagros nga demokrasya kag istabilidad sa Turkey kag kadam-an sang Middle East ang malinong nga solusyon sa Kurdish Question,” suno sa ginpirmahan nga pahayag. “Maagum lang sang Turkey kag sang malapad nga komunidad sang mga Kurdish ang malinong nga solusyon paagi sa negosasyon. Dapat iupod ang tanan nga partido, lakip ang PKK, sa negosasyon nga ini.” Sablag sa dalan padulong sa kalinungan ang pagbilang sa PKK nga isa ka teroristang organisasyon, siling sini.

Tuman kadamo nga praktikal kag ligal nga kabangdanan para kuhaon ang PKK sa amo nga listahan. Una ini nga ginkabig nga terorista sang 2002 sa tulod sang estado sang Turkey. Sang 2018, ginsiling sang Court of Justice, ang pinakamataas nga korte sang EU, nga indi makatarungan ang pagbutang diri sa listahan sa tunga sang 2014 kag 2017. Sang 2020, napamatud-an man sa korte sa Belgium nga indi makabig nga terorista nga organisasyon ang PKK bangud partido ini sang gera sibil amo gani sakup ini sang mga layi sang gera kag indi sang mga layi pangkriminal.

“Sa idalom sang global war on terror, gingamit sang mga estado ang teroristang designasyon bilang hinganiban sa pulitika para himuon nga indi lehitimo ang oposisyon kag tapnaon ang mga pagtinguha para pangapinan ang mga tawhanong kinamatarung kag kahilwayan,” suno sa pahayag. Gingamit ang designasyon para tapnaon ang kahilwayan sa pagpahayag kag idingot ang mga kahilwayan sibil sang mga Kurds.

Sa nagligad nga mga tuig, nangin instrumento ini sang rehimeng Erdogan para ipiton ang mga karibal nga partido kag masmidya. Nangin dalan ini para ipakulong ang mga lider sa pulitika, myembro sa parlamento, napili nga mga upisyal kag kritiko nga ginadalahig sa “terorismo.” Gingamit ini nga rason para ilunsar ang isa ka brutal nga gera batuk sa pumuluyo. Bangud sa designasyon, epektibo nga ginagamit ang European Union agud tabunan ang mga atake sang mga rehimeng awtoritaryan, suno sa pahayag.

Terorista nga bansag sang EU sa partido komunista sa Kurdistan, ginapakakas