Walong-buwang panggagahis ng 8th ID sa isla ng Samar

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Ipinagmayabang kamakailan ng 8th ID ang pagpakat ng siyam na batalyon o mahigit 2,700 sundalo at paggamit ng mga abanteng kagamitang militar para sa walong buwang nakapokus na operasyong militar mula Pebrero hanggang Agosto sa isla ng Samar. Layon umano nito na durugin o pahinain ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isla at habulin ang mga “kilalang personahe” ng Partido.

Ang totoo, nagdala ito ng walang habas na pananalanta sa masang Samareño sa anyo ng militarisasyon o okupasyon sa mga komunidad, paghahamlet, panggigipit, iligal na pag-aaresto at pamamaslang sa masang magsasaka at minorya ng Northern, Eastern at Western Samar.

Pinakamasahol sa mga krimeng ito ang pagpaslang sa dalawang bata sa Barangay Roxas, Catubig, Northern Samar noong Pebrero 8.

Naitala ang dalawang insidente ng pagpaslang sa apat ng matatanda at maysakit na mga retiradong kadre ng rebolusyonaryong kilusan. Kabilang dito ang pagpaslang ng 87th IB sa mag-asawang sina Rodrigo Mejica Lorezo (Ka Akag) at Delia Rosco Rotalano (Ka Mema) sa tinutuluyan nilang bahay sa Barangay Galutan, San Jose de Buan, Western Samar noong Agosto 7.

Hindi bababa sa tatlong serye ng pambobomba mula sa ere ang inilunsad ng 8th ID sa naturang panahon. Naghulog ng anim na bomba sa isang sakahan sa Barangay Bay-ang, San Jorge, Western Samar noong Agosto 1 gamit ang eroplanong Super Tucano. Bago nito, binomba, kinanyon at inistraping din ang mga komunidad na nasa hangganan ng San Jose de Buan at San Jorge noong Hulyo 7.

Sa loob ng walong buwang operasyon, dalawang konsultant sa kapayapaan ng National Democratic Front of the Philippines ang iligal na inaresto.

Laganap din ang okupasyon militar sa mga komunidad. Hindi rin iilan ang kaso ng paghahamlet o pagkokontrol sa kilos ng populasyon. Pinipigilan o inoorasan ang pagsasaka at mga ekonomikong aktibidad. Nililimitahan ang dami ng bigas at pagkain na pwedeng bilhin ng mga residente.

Sa harap ng pinaigting na operasyong militar ng kaaway, patuloy na ipinagtatanggol ng BHB ang masa sa kanayunan.

Nakapaglunsad ng hindi bababa sa 20 taktikal na opensiba ang mga yunit ng BHB sa isla mula Pebrero hanggang Agosto. Hindi bababa sa 18 ang bilang ng napaslang sa mga sundalo at 27 ang nasugatan sa mga taktikal na opensiba nito. Sinunog din ng isang yunit ng BHB ang inabandonang kampo ng mga sundalo sa isang barangay.

Walong-buwang panggagahis ng 8th ID sa isla ng Samar