Walo ka bulan nga pagpanalakay sang 8th ID sa isla sang Samar

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Ginpabugal sini lang sang 8th ID ang pagdeploy sang siyam ka batalyon o masobra 2,700 suldado kag paggamit sang mga abanse nga kagamitan militar para sa walo ka bulan nga nakapokus nga operasyon militar umpisa Pebrero tubtob Agosto sa isla sang Samar. Tuyo kuno sini nga waskon o paluyahon ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isla kag lagson ang mga “kilala nga personahe” sang Partido.

Ang matuod, nagdala ini sang wala-untat nga pagpanghalit sa masang Samareño sa porma sang militarisasyon ukon okupasyon sa mga komunidad, paghamlet, pagpang-ipit, iligal nga pag-aresto kag pagpamatay sa masang mangunguma kag minorya sang Northern, Eastern kag Western Samar.

Pinakamalaut sa mga krimen nga ini ang pagpatay sa duha ka bata sa Barangay Roxas, Catubig, Northern Samar sang Pebrero 8.

Nalista ang duha ka insidente sang pagpatay sa apat ka mga tigulang kag may balatian nga mga retiradong kadre sang rebolusyonaryong hublag. Lakip diri ang pagpatay sang 87th IB sa mag-asawa nga sanday Rodrigo Mejica Lorezo (Ka Akag) kag Delia Rosco Rotalano (Ka Mema) sa ginadayunan nila nga balay sa Barangay Galutan, San Jose de Buan, Western Samar sang Agosto 7.

Indi magnubo sa tatlo ka serye sang pagpamomba halin sa ere ang ginlunsar sang 8th ID sa amo nga panahon. Naghulog sang anom ka bomba sa isa ka ulumhan sa Barangay Bay-ang, San Jorge, Western Samar sang Agosto 1 gamit ang eroplano nga Super Tucano. Antes sini, ginbomba, ginkanyon kag gin-istraping man ang mga komunidad nga ara sa dulunan sang San Jose de Buan kag San Jorge sang Hulyo 7.

Sa sulod sang walo ka bulan nga operasyon, duha ka konsultant sa kalinungan sang National Democratic Front of the Philippines ang iligal nga gin-aresto.

Lapnagon man ang okupasyon militar sa mga komunidad. Indi lang pila ka kaso sang paghamlet o pagkontrol sa hulag sang populasyon. Ginapunggan o ginaorasan ang pagpanguma kag mga ekonomiko nga aktibidad. Ginalimitahan ang kadamuon sang bugas kag pagkaon nga pwede nga baklon sang mga residente.

Sa atubang sang ginpaigting nga operasyon militar sang kaaway, padayon nga ginasakdag sang BHB ang masa sa kaumhan.

Nakalunsar sang indi magnubo sa 20 taktikal nga opensiba ang mga yunit sang BHB sa isla halin Pebrero tubtob Agosto. Indi magnubo sa 18 ang kadamuon sang napatay sa mga suldado kag 27 ang nararong sa mga taktikal nga opensiba sini. Ginsunog man sang isa ka yunit sang BHB ang gin-abandonar nga kampo sang mga suldado sa isa ka barangay.

Walo ka bulan nga pagpanalakay sang 8th ID sa isla sang Samar