Ka Juanito Magbanua: tinig ng Negros, bayani ng sambayanan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Pinarangalan ng Partido Komunista ng Pilipinas ang pinaslang na tagapagsalita ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Negros na si Ka Juanito Magbanua (Romeo Nanta). Inilaan ni Ka Juanito ang 25 taon ng kanyang buhay sa adhikain ng mamamayang Pilipino para sa pambansa at panlipunang pagpapalaya.

Ang pagpaslang ng militar kay Ka Juanito habang nasa kustodiya ay labag sa internasyunal na makataong batas. Nadakip siya noong Oktubre 10 ng hapon sa Sityo Medel, Barangay Carabalan, Himamaylan City at posibleng tinortyur. Nasa komunidad si Ka Juanito dahil sa iniindang mga sakit. Walang katotohanan ang sinasabi ng militar na nagkaroon ng engkwentro.

Bilang tagapagsalita ng BHB sa Negros, at isa sa nangungunang mga kadre ng Partido sa isla, walang pagod niyang itinaguyod ang interes ng mga manggagawa sa tubuhan at masang magsasaka sa mga hasyenda ng isla. Epektibo niyang kinatawan ang BHB at Partido sa marami niyang panayam sa midya.

Ka Juanito Magbanua: tinig ng Negros, bayani ng sambayanan