Militarisadong komunidad sa Aklan, sinaklolohan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Nagsagawa ang Bayan, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas at Pamalakaya sa Aklan ng 2-araw na makataong misyon sa komunidad ng mga mangingisda sa Barangay Cawayan, New Washington, Aklan noong Oktubre 12-13. Layunin nito ang alamin ang kalagayan ng mga residente sa gitna ng patuloy na pananakot, panggigipit at militarisasyon sa lugar.

Tatlong buwan na ang operasyong militar ng mga sundalo sa barangay sa tabing ng inilulunsad nitong Civil Military Operations Competency Enhancement Training (CMO-CET) ng 301st IBde. Inokupa ng mga sundalo ang mga barangay hall at nagbabahay-bahay, nag-iinteroga nang walang ligal na batayan, at sapilitang nagpapasuko sa mga myembro ng ligal na samahang masa bilang mga kasapi o tagasuporta ng rebolusyonaryong armadong kilusan.

Militarisadong komunidad sa Aklan, sinaklolohan