Isnayp, operasyong haras sa BHB-Negros

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Aron ig-on ang pinakalunod-patay nga yunit sa militar ug pulis, magkasunod nga taktikal nga opensiba ang gilunsad sa mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isla sa Negros sa milabayng duha ka semana.

Gipabuthan sa BHB-Central Negros ang istasyon sa pulis sa Sityo Parkingan, Trinidad, Guihulngan City niadtong Nobyembre 1. Duha ka pulis ang nasamdan.

Sa susamang adlaw, giisnayp sa mga Pulang manggugubat ang detatsment sa militar sa Barangay Budlasan, Canlaon City. Giisnayp usab sa BHB ang maong detatsment niadtong Oktubre 30. Usa ka sundalo ang napatay ug usa ang nasamdan sa mga opensiba.

Lima usab ka sundalo sa 62nd IB ang napatay sa engkwentro sa BHB-Central Negros sa Sityo Ilijan Gamay, Barangay Planas, Guihulngan City niadtong Oktubre 29, alas-3 sa hapon. Nasundan kini sa lain pang engkwentro sa Sityo Ilijan, Barangay Buenavista, alas-9 sa gabii kung asa napatay si Michael Asuncion (Ka Reymund), Pulang manggugubat sa yunit.

Niadtong Oktubre 20, naglunsad og operasyong haras ang BHB-Southwest Negros batok sa detatsment sa militar sa Pinggot, Ilog, Negros Occidental. Matud sa mga yunit sa BHB, tubag ang maong mga armadong aksyon sa nagpadayon nga paglapas sa AFP ug PNP sa tawhanong katungod sa katawhan sa isla.

Isnayp, operasyong haras sa BHB-Negros