Mabagsik na paghaharing militar sa Negros

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Magkakasunod na insidente ng panganganyon, iligal na paghahalughog at paghihimpil sa sentro ng barangay ang ilan sa malalang paglabag sa karapatang-tao na ginawa ng militar sa Negros nitong nagdaang mga linggo.

Himamaylan City. Nanghalughog at nanindak ng mga residente ang mga elemento ng 94th IB sa mga bahay sa anim na sityo ng Barangay Buenavista. Alas-4 ng madaling araw noong Oktubre 27, sapilitang pinasok at niransak ng mga sundalo ang bahay ng mag-asawang Sandro at Racel Salcedo sa Sityo Ulo-Tuburan. Kasama nila ang kanilang 5-taong gulang na anak. Sa parehong lugar noong Oktubre 25, iligal na ikinulong at ipinailalim sa tortyur ng 94th IB si Welson Anianio.

Panghahalughog at pananakot din ang sinapit ng mga residente ng Sityo Lanap at Asaran noong Oktubre 20. Sapilitan namang pinalayas ang mga residente ng Sityo Pisok. Binantaan silang ikukulong kung hindi susunod sa atas ng militar. Hindi bababa sa 50 pamilya ang lumikas tungong Sityo Cantupa at Tigbao.

Guihulngan City. Labindalawang beses na kinanyon ng AFP ang Mount Cansanda sa hangganan ng Barangay Magsaysay at Balugo noong Oktubre 31 ng gabi. Bumagsak malapit sa mga komunidad at umahan ang bala ng kanyon kaya napilitang lumikas ang mga residente sa gitna ng gabi.

Inistraping ng tropa ng 62nd IB ang bahay ng pamilya Aliyacyac sa Sityo Pangi, Barangay Magsaysay noong Oktubre 30. Dagdag dito, kinontrol ng militar ang paglabas-pasok ng mga residente sa mga barangay ng Buenavista, Planas at Villegas simula Oktubre 29 hanggang 31 na nakaapekto paghahanap-buhay ng mga residente.

Simula Oktubre 22, higit isang linggong nag-operasyong ang pinagsanib na yunit ng 62nd IB, 33rd DRCoy at Scout Ranger sa mga barangay ng Basak, Bulado, Binubuhan, Tacpao at Humay-humay. Sapilitan nilang pinasok ang mga bahay ng magsasaka, naghimpil sa mga eskwelahan at simbahan, at pinagpulong ang mga myembro ng 4Ps program. Noong Oktubre 24, niransak ng 10 sundalo ang mga bahay nina Candro Briones at dalawang iba pa sa Barangay Bulado.

Sipalay City. Pinasabugan ng isang M203 ang magsasakang si Alfredo Dantes matapos niyang makasalubong ang mga sundalo ng 47th IB sa Sityo Looc, Camindangan noong Oktubre. Matapos nito, ininteroga pa ng mga sundalo si Dantes.

Mabagsik na paghaharing militar sa Negros