Mga protesta

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Doktor, dili pulis. Nagprotesta ang mga mamumuong panglawas niadtong Oktubre 23 batok sa pagtuboy sa kanhing hepe sa pulis nga si Camilo Cascolan isip undersecretary sa Department of Health (DOH). Gitawag nila kining direktang militarisasyon sa serbisyong panglawas.

NCIP, bungkagon! Midagsa sa upisina sa National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) sa Quezon City niadtong Oktubre 29 ang lain-laing grupo sa nasudnong minorya kadungan sa ika-25 nga tuig sa pagbalaod sa Indigenous Peoples’ Rights Act. Gipanawagan nila nga bungkagon na ang ahensya nga ginagamit sa militar ug dagkung kumpanya aron hasion ug palayason sila sa ilang mga yutang kabilin.

Black Friday sa FEU. Nagsanina og itum isip protesta ang mga estudyante sa Far Eastern University niadtong Nobyembre 4. Kini aron iduso ang pang-akademikong kagawasan ug babagan ang planong pagsipa sa unibersidad sa tulo ka estudyante nga misalmot sa aktibidad nga naghandum sa kabangis sa balaod militar niadtong Setyembre 21.

Pakighiusa sa pakigbisog sa Palestino. Nakighiusa ang mga Pilipino sa Canada sa internasyunal nga kampanya alang sa pagpabalik sa mga Palestino ug pagpalingkawas sa Palestine niadtong Oktubre 29. Nagprotesta sila sa Vancouver, kauban sa mga grupong Palestino ug ilang mga tigsuporta.

Mga protesta