Sundalong gwardya ng minahan, inambus sa Abra

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Inambus ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Abra ang mga sundalo ng 24th IB sa Mount Basiwag, Barangay Gacab, Malibcong noong Oktubre 27. Dalawang tropa ang napatay habang isa ang nasugatan.

Ang ambus ay pagpaparusa sa naturang yunit dahil sa pasistang atake sa mamamayan at pagsupil sa kanilang pagtutol sa malalawak na operasyon ng pagmimina sa Abra at Apayao. Nagsisilbi itong gwardya sa operasyon ng malalaking kumpanya sa pagmimina.

Sasaklawin ng malawakang pagmimina ang lupang ninuno ng mga katutubo sa mga bayan ng Malibcong, Lacub, Tineg, Licuan-Baay, at ang mga hangganan ng Abra sa Apayao at Kalinga. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Gran Cordillera Mountain Range.

Kaakibat ng planong pagmimina sa prubinsya ang focused military operation na ginagamit para supilin at basagin ang pagkakaisa ng mga katutubo laban sa mapanirang pagmimina.

“Walang mapapala ang mamamayan sa large-scale na pagmimina at militarisasyon kundi pinatindi ng pang-aagaw ng kanilang lupa ng ninuno,” ayon sa BHB-Abra.

Liban sa armadong aksyon noong Oktubre 27, iniulat din ng BHB-Abra ang mga taktikal na opensibang inilunsad noong Hunyo 30, Hulyo 9 at Agosto 18 sa Abra at Apayao. Limang pasistang berdugo ang napaslang sa naturang mga armadong aksyon.

Sundalong gwardya ng minahan, inambus sa Abra