Makiisa sa mamamayan ng Peru, panawagan ng ILPS

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Dalawang linggo nang nagpuprotesta ang mamamayan sa Peru laban sa “kudeta sa parlamento” na nagpatalsik sa halal na presidente ng bansa na si Pedro Castillo noong Disyembre 7. Natanggal sa pwesto si Castillo matapos i-impeach ng isang “maka-Kanang” Kongreso. Pinangunahan ang mga protestang ito ng mga unyong agraryo, mga kilusan ng magsasaka, katutubo at iba pang demokratikong sektor. Panawagan nilang ibalik sa pwesto si Castillo, lusawin ang Kongreso at buuin ang Constituent Assembly para buuin ang bagong konstitusyon. Lubos nilang itinatakwil ang kasalukuyang konstitusyon na nakabalangkas sa neoliberalismo.

Sa harap nito, nanawagan ang komite ng International League of People’s Struggles para sa Latin America at sa Carribean sa lahat ng mga anti-imperyalistang pwersang demokratiko sa rehiyon na makiisa at sama-samang mag-alsa kasama ang mga manggagawa at mamamayan ng Peru. Hinikayat nito ang mamamayan na “sumunod sa mga yapak ng nag-alsa nang mga mamamayan ng rehiyon,” katulad ng sa Argentina, Chile, Ecuador at Colombia. Sa mga ito tinangka ng mamamayan na “igpawan ang mga limitasyon ng tinawag na popular at maka-Kaliwang mga gubyerno na matagumpay na banggain ang mga plano ng naghaharing uri, at bigyan-daan ang pambansa at panlipunang paglaya sa ating mga bansa.”

Makiisa sa mamamayan ng Peru, panawagan ng ILPS