Makighiusa sa katawhan sa Peru, panawagan sa ILPS

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Duha ka semana nang nagaprotesta ang katawhan sa Peru batok sa “kudeta sa parlamento” nga nagpalagpot sa gibotong presidente sa nasud nga si Pedro Castillo niadtong Disyembre 7. Gi-impeach sa pwesto si Castillo sa usa ka “maki-Tuong” Kongreso. Ang mga protesta gipangunahan sa mga unyong agraryo, mga kalihukan sa mag-uuma, lumad ug uban pang demokratikong sektor. Gipanawagan nila nga ibalik sa pwesto si Castillo, lusawon ang Kongreso ug tukuron ang Constituent Assembly aron tibuk-on ang bag-ong konstitusyon. Hingpit nilang gisalikway ang kasamtangang konstitusyon nga nakagambalay sa neoliberalismo.

Atubangan niini, nanawagan ang komite sa International League of People’s Struggles para sa Latin America ug sa Carribean sa tanang mga anti-imperyalistang pwersang demokratiko sa rehiyon nga makighiusa ug duyog nga mag-alsa kauban ang mga mamumuo ug katawhan sa Peru. Giaghat niini ang katawhan nga “mosunod sa mga tunob sa nagaalsa nang mga katawhan sa rehiyon,” sama sa Argentina, Chile, Ecuador ug Colombia. Sa ingon niini gisulayan sa katawhan nga “patigbabawan ang mga limitasyon sa gitawag nga popular ug maki-Walhong gubyerno nga malampusong banggaon ang mga plano sa nagharing hut-ong, ug hatagag-dalan ang nasudnon ug katilingbanong paglingkawas sa atong mga nasud.”

Makighiusa sa katawhan sa Peru, panawagan sa ILPS