Aerial bombing sa komunidad sa mga minorya sa India, gikundena ng CPI (Maoist)

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Gikundena sa Communist Party of India (Maoist) ang brutal ug desperadong pagpamomba sa mga armadong pwersa sa gubyerno sa India sa dili moubos sa siyam ka komunidad sa dapit sa South Bastar sa utlanan sa Chhattisgarh-Telangana niadtong Enero 11 sa buntag. Matud sa grupo, nagsugod sa alas-11 sa buntag ang walay-puas nga paghulog og mga bomba sa komunidad aron magsabwag og kalisang ug hadlukon ang mga minorya.

“Tin-aw sa gihimong sa reaksyunaryong gubyerno kung unsa ka-desperado ang pasistang Bharatiya Janata Party nga pukanon ang mga pwersang Maoista,” asoy ni Kasamang Abhay, tigpamaba sa CPI (Maoist). Matud niya, napugos sa paggamit og mga sakyanang pangkahanginan ang mga pasista tungod sa kahadlok nga mosulod sa kayutaan sa lasang kung asa posibleng sugaton sila sa armadong pagsukol sa mga katutubo. “Tungod kay ang mga tawo dinhi nga mga rehiyon adunay taas nga pulitikal nga kahimatngon, nangurog sa kahadlok ang Central Reserve Police Force ug uban pang pwersa nga mag-operasyon sa kayutaan,” matud pa ni Abhay.

Laraw sa mga pag-atake nga paatrason ug bungkagon ang panaghiusa sa mga katutubo aron ibaligya ang tanang natural nga rekurso sa rehiyon sa mga imperyalista ug burgesya-kumprador.

Atubangan sa pag-atake sa kaaway, naigo sa mga pwersa sa People’s Liberation Guerilla Army sa CPI (Maoist) ang nangatakeng mga pwersa. Naguba niini ang usa ka helikopter sa kaaway ug nasamdan ang unum ka pasistang sundalo.

Matud pa kang Abhay, nakasiguro sila nga pagrabehon pa sa gubyerno sa India ang paggamit sa aerial strike ug aerial bombing aron pukanon ang liderato sa CPI (Maoist). Apan, matud niya, “angayang mahibaloan sa kaaway nga dili matumbangan sa ilang mga bomba ug drone ang kaandamon nga magsakripisyo sa matag usa ka gerilya, dili niini mapulbos ang rebolusyon sa India.”

 

Aerial bombing sa komunidad sa mga minorya sa India, gikundena ng CPI (Maoist)