Mga protesta

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Panalipdan ang mga tigpanalipud. Gitimbaya sa mga demokratikong organisasyon ug tigsuporta ang 10 ka tigpanalipud sa tawhanong katungod, tawong simbahan ug lider-masa sa Quezon City niadtong Enero 9 human gibasura sa korte ang kasong perjury nga gipasaka batok kanila ni Gen. Hermogenes Esperon.

Depensahan ang katungod nga mag-organisa. Nagpiket ang mga myembro sa Migrante ug Kilusang Mayo Uno sa Department of Justice niadtong Enero 16 aron iduso nga himuan og aksyon sa estado ang klaseklaseng pag-atake sa ilang mga myembro. Nahitabo ang protesta pipila ka adlaw ayha gipubliko sa International Labor Organization ang resulta sa imbestigasyon niini sa kahimtang sa mga mamumuo sa nasud.

Usa ka adlaw ayha niini, miadto sa nasudnong upisina sa DOLE sa Maynila ang mga mamumuo gikan sa Southern Tagalog aron ipanawagan ang katungod sa pag-unyon, makabuhi nga suhulan ug regular nga trabaho. Miadto sila sa Mendiola human niini.

SIM Card Registration, ginapasuspinde. Nagpiket atubangan National Telecommunications Commission ang mga aktibista alang sa digital rights ilalum sa Junk Sim Card Registration Network aron ipanawagan ang pagsuspinde sa mapanumpuon ug kontra-katawhang pwersahang pagparehistro.

Hustisya alang kang Ka Manny. Gidagsang sa mga mamumuo ug aktibista ang DoJ niadtong Enero 18 human gibasura niini ang kaso batok sa 17 ka pulis nga mipatay kang Manuel Asuncion, koordineytor sa Bayan sa Cavite. Gipatay si Ka Manny niadtong 2021, kadungan sa walo pa sa gitawag og Bloody Sunday.

Mga protesta