Pagpang-abuso sa tawhanong katungod, mosamot sa nagpadayong bangi sa mga heneral

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Mosamot ang mga pagpang-abuso sa tawhanong katungod samtang nagapadayon ang bangi sa mga heneral ubos sa pundok Marcos-Duterte. Misugod kini nga mga bangi niadtong tunga-tunga sa 2022 ug miulbo sa unang mga adlaw sa 2023. Kining mga “panagbingkil” nagasalamin sa lalum nga kontradiksyon sa han-ay sa magka-alyadong dinastiya sa pulitika ug grupo sulod sa nagharing rehimeng Marcos.

Sa tumong nga undangon ang indigay alang sa kurakot ug hupayon ang naga-uswag nga kasuko nga mamahimong mopadulong sa destabilisasyon, giyagyag ni Ferdinand Marcos Jr ang mga yawing pusisyon sa depensa, militar ug pulisya. Gisipa niya sa pwesto ang gitudlo niyang upisyal ug gibalik ang pinakamangtas nga mga heneral nga nag-alagad sa panahon sa rehimeng Duterte.

Nagsugod ang rigodon sa subling pagtudlo kang Gen. Andres Centino isip chief of staff sa Armed Forces of the Philippines (AFP), ang pusisyong gihatag ni Marcos kang Lt. Gen. Bartolome Bacarro, nailhang “manok” ni First Lady Liza Araneta-Marcos ug niadtong Executive Sec. Vic Rodriguez. Isip protesta sa walay dungog nga pagsipa kang Bacarro, miluwat isip officer-in-charge sa Department of National Defense (DND) si kanhing Gen. Jose Faustino Jr. Gisundan siya sa pag-resayn sa lima pa ka senyor nga mga upisyal sa DND. Gipuli kaniya si Gen. Carlito Galvez Jr, kanhing presidential adviser on the peace process ug hepe sa hilabihan ka palpak ug puno sa korapsyong pagtubag sa rehimeng Duterte sa pandemyang Covid-19.

Pinakaulahing gisipa sa pusisyon si Prof. Clarita Carlos, nga una nang gidumtan sa mga heneral tungod sa panawagan niyang pakunhoran ang badyet sa NTF-Elcac. Gipuli kaniya ang ultra-militaristang si Gen. Eduardo Año isip National Security Adviser (NSA).

Samtang nag-ilogay ang mga heneral ug koronel sa bus-ok nga pusisyon sa AFP, gipailalum usab sa “full alert” ang tibuok pwersa sa Philippine National Police (PNP). Sumala sa burgis nga midya, anaay mikaylap nga memo kalabot sa sulayng kudeta ug destabilisasyon. Gisundan kini sa nagpakaaron-ingnong pagpaluwat sa 800 pulis-heneral sa ilang mga pusisyon.

Atubangan sa giilang “dula sa mga heneral,” nagpadayag og kabalaka ang mga progresibo ug demokratikong organisasyon tungod kay labaw pang moigting ang mga pagpang-abuso sa tawhanong katungod ug mga krimen sa gubat. Nabantog silang Año, Galvez ug Centino sa pinakabrutal ug pinakahugaw nga lihok sa gubat kontra-katawhan. Taas ug madugoon ang listahan sa ilang mga paglapas sa tawhanong katungod ug mga internasyunal nga tawhanong balaod. Mahinumdumang kini sila, uban ang kanhing tigtambag sa NSA nga si Gen. Hermogenes Esperon, mao ang pinadakung babag sa hinabing pangkalinaw.

Labaw nga mihugot ang paghawid sa militar sa burukrasyang sibil sa pagtuboy nilang Año, Galvez at Centino. Sumala sa doktrinang “kontra-terorismo” ug anti-komunistang kontra-insurhensya sa US, ang militar ang magpadayon sa paghubit ug pagdiktar sa mga palisiya sa estado ug ibutang ang mga sibilyan nga ahensya ubos sa kontrol niini sama sa ginapatunhay sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-Elcac).

Sa paghibalik sa mga heneral ni kanhing presidenteng Duterte, gilaumang magpadayon ang mga bangis nga taktika sa kontra-insurhensiya. Pagababagan nila ang hinabing pangkalinaw tali sa National Democratic Front of the Philippines ug Government of the Republic of the Philippines. Ang bokabularyong nahibaloan lamang nila ni Año, Galvez ug Centino mao ang solusyong militar. Ang kalinaw nga ilang nahibaloan mao ang “kalinaw sa lubnganan”.

Atubangan niini, gimandoan sa Partido ang tanang mga komite niini, ingonman ang mga yunit sa BHB nga pahimuslan ang mga bangiay, kagubot ug maniobrahay sulod sa militar ug pulis, ilabina sa pinakaubos nga han-ay para danihon silang mobiya sa dunot nga organisasyon ug makigtinabangay sa rebolusyonaryong mga pwersa.

Matud niini, kining maong mga bangi maoy mopahupay sa mga operasyong kontra-insurhensiya, ilabina kung anaay mga maniobrang kudeta ug kontra-kudeta sa mga tropa. Dapat moinisyatiba ang BHB ug pakusgon ang gimbuhatong militar ug pulitika sa tibuok nasud ug moani og daku atubangan sa kagubot sa kaaway.

Pagpang-abuso sa tawhanong katungod, mosamot sa nagpadayong bangi sa mga heneral