Paggamit sa US sa Pilipinas sa pagpangandam sa gubat kontra China

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Dayag nga ginapasipad-an sa gubyernong Biden sa US ang kagawasan sa Pilipinas sa gihimo niining pagpangandam og “teatro sa gubat” batok sa karibal niining imperyalistang China. Kauban ang Japan, South Korea, Singapore ug uban pang nasud nga giila niining “first-island chain” o sumpay sa mga islang pinakaduul sa China, ang Pilipinas karon ang gipusisyonan sa US sa mga ginsakpan ug kahimanang militar nga andam gamiton sa higayong moulbo ang gubat.

Tin-aw kaayong gipadayag ni Lt. Gen. James Bierman, commanding general sa Third Marine Expeditionary Force (III MEF) ug Marine Forces Japan sa US, nga dugay nang gipangandaman sa US ang paglunsad og gubat batok sa China, ug gihisama kini sa gihimo nilang pagpangandam sa gubat sa Ukraine batok sa Russia. Sa interbyu bag-ohay lamang sa Financial Times, gisulti ni Bierman:

“Giunsa nato pagkab-ot ang ang-ang sa kalampusan sa Ukraine? Dakung bahin niadto tungod kay sukad sa pag-atake sa Russia niadtong 2014 ug 2015, naningkamot kitang mangandam sa mga gubat sa umaabot: pagbansay sa mga Ukrainian, pagplastar sa mga suplay, pag-ila sa mga lugar kung asa pwede kitang mohatag og suportang operasyon, isustine ang operasyon… Ang tawag nato niini mao ang pagpangandam sa teatro. Ang ginaandam nato karon mao ang teatro sa Japan, sa Pilipinas ug uban pang lugar.”

Ginapakita niini nga mga pulong ni Bierman ang pagka-arogante sa imperyalismong US sa pagdusong ipahamtang ang gahum niini sa bisan asang dapit sa kalibutan nga walay pagkunsidera sa soberanya sa mga nasud, ilabina sa mga semikolonya niini sama sa Pilipinas. Giila niining murag peyon sa dulang chess ang mga nasud nga “alyado” niini sa estratehiya niining liyokan ang China.

Sa paggamit sa US sa Pilipinas isip kabahin sa “teatro sa gubat” niini batok sa China, gihimo niining magnet o target sa malagmit nga pag-atake sa China kung ugaling moulbo ang gubat sa US ug China. Dayag nga paglapas sa kagawasan sa Pilipinas ang paggamit sa nasud isip lunsaranan sa US sa mga gubat niini sa gawas sa nasud.

Nahimo kini sa US ug Japan, Korea ug Pilipinas tungod ang naglingkod nga mga gubyerno niining mga nasud nagpasakop sa dikta sa US. Largado karon ang gubyerno ni Fumio Kishida sa Japan sa pagkigkunsabohay sa militar sa US, lakip ang pagpadaku sa gasto para mopalit sa US og mga misayl nga kayang moigo sa mga target nga 1,000 kilometro ang gilay-on. Ginaduso usab ni President Yoon Suk Yeol sa Korea ang pagpusisyon sa mga armas nukleyar sa US sa ilang nasud. Adunay dagkung base militar ang US sa Japan ug Korea.

Niadtong milabayng tuig, gideklara sa gubyernong Marcos ang laraw nga hatagag dalan ang pagtukod sa US og lima pa ka mga pasilidad sa mga lugar nga gipili sa US: duha sa mga prubinsya sa Cagayan, ug tag-usa sa Isabela, Zambales ug Palawan. Dugang kini sa lima na ka pasilidad militar sa US sulod sa mga kampo sa AFP nga gitukod ilalom sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Ginatuohang gamiton sa US kining mga pasilidad para ipusisyon ang mga ground-to-air missile system nga nakapunting sa China.

Ang maong mga pasilidad kabahin sa estratehiya sa US nga iduot ang China aron maoy “unang mobunot og pusil.” Lakip sa maong pagpanghulhog ang paglawig sa mga barkong iggugubat sa Taiwan Strait nga ginailang teritoryong dagat sa China ilalum sa One China Policy, dugang pa ang walay hunong nga paglawig sa mga aircraft carrier niini sa kasadpan ug sidlakang kadagatan sa Pilipinas ug sa sidlakan sa Japan, lakip na ang sunod-sunod nga mga “gubat pagbansay” sa Pilipinas, South Korea ug Japan, ingonman sa India, duul sa utlanan sa China.

Ang pagpanulsol sa US og gubat sa China kabahin sa pagduso niini nga kontrolon ang mga merkado ug tinubdan sa rekurso. Ang pipila ka dekadang panagkunsabohay sa mga monopolyo burukrata-kapitalista sa China karon usa ka nagauswag nga panagbangi sa ekonomiya ug militar. Tumong sa US nga ilogon ang halapad nga merkadong gidominahan sa baratong igbabaligya sa China.

Paggamit sa US sa Pilipinas sa pagpangandam sa gubat kontra China