Pangpartidong pagtuon, gilunsad sa eryang ekspansyon sa NCMR

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Mapangahason ug determinadong gilunsad sa usa ka yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa usa sa mga eryang ekspansyon sa North Central Mindanao Region (NCMR) ang pagtuon sa Batakang Kurso sa Partido (BKP) niadtong ulahing kwarto sa 2022. Taliwala sa nagkalain-laing hagit, malampuson nga nakagradwar sa pagtuon ang 17 ka mga manggugubat sa BHB.

Nagsugod ang pagtuon niadtong Nobyembre 26, 2022 ug nahuman niadtong Disyembre 18, 2022. Tanang mga estudyante sa BKP mga batan-ong mag-uuma ug 2-3 ka tuig nang myembro sa hukbong bayan.

Samtang ginapahigayon ang pagtuon, nagdeploy ang hukbong bayan og usa ka yunit alang sa gimbuhatong masa ug katilingbanong pagtuki sa kasikbit nga mga komunidad. Tungod anaa sa eryang ekspansyon, bag-o pa lang nagsugod ang paglagsik sa kalihukang masa sa lugar, nga anaa ilalum sa pasistang paghari sa mga pwersa sa reaksyunaryong estado.

Makapila ka beses nga natanggong ang pagtuon tungod kay kinahanglang magbalhin og kampo aron makalikay sa mga operasyon sa kaaway. Sa matag pagbalhin, nagtinabangay ang mga Pulang manggugubat nga estudyante ug instruktor aron subling magtukod og eskwelahan aron ipadayon ang pagtuon.

Luyo niini, wala nagpaapekto ang yunit sa mga hagit ug nahuman ang pagtuon. “Mayorya kanila ang nadasig! Taas nga panahon na pud ang milabay human sa ulahing gilunsad nga kurso,” asoy sa usa sa mga instruktor.

“Mas determinado kong magpadayon sa rebolusyon tungod kay naamguhan nako ang naagiang kapakyasan sa Partido ug nahimo niyang mosugakod ug moabante,” matud sa usa ka estudyante

Pangpartidong pagtuon, gilunsad sa eryang ekspansyon sa NCMR