Ka Elay, dalaygong babayeng kadre ug manggugubat

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Giparangalan sa komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas si Helenita Parladis, 65, usa sa nangulong kadre sa Partido nga napatay niadtong milabayng tuig. Naila siya sa masa ug mga kauban sa Bicol ug Samar isip si Ka Ning, Ka Eliz, Ka Celine ug Ka Elay.

Lakip siya sa gatusan ka babayeng kadre sa Partido nga miabaga sa bug-at nga tahas aron iasdang ug palambuon ang gubat sa katawhan.

Sa milabayng mga tuig, gipangulohan niya ang pag-atubang sa walay puas nga mga atake ug operasyon sa kaaway pinaagi sa nagkalapad ug nagkalalum nga gerilyang pakiggubat sa Eastern Visayas. Namatay siya sa pagpamomba nga gihimo sa militar niadtong Nobyembre 23, 2022 kauban ang lima pang Pulang manggugubat sa Barangay Imelda, Las Navas, Northern Samar. Sa maong adlawa, 50 ka beses nga gibomba sa militar ang lugar sa kasikbit nga komunidad gikan 1:30 sa kaadlawon hangtud 5:30 sa buntag.

Nagdaku sa Bicol, unang nagsilbing upisyal sa Partido si Ka Elay sa usa ka gerilyang nataran sa Camarines Sur hangtud nahimong kalihim sa tibuok prubinsya niadtong dekada 1990. Gitudlo siya isip ikaduhang kalihim sa National Peasant Bureau nga naghimo og abanteng mga kampanyang agraryo ug sa wala madugay, isip ikaduhang kalihim sa komite sa Partido sa Eastern Visayas.

Napili siya isip myembro sa Komite Sentral sa Ikaduhang Kongreso niadtong 2016. Kalihim siya sa komite sa rehiyon sa Partido sa Eastern Visayas sa panahon sa iyang kamatayon. Kabilin niya sa tanang rebolusyonaryong pwersa ang hugot nga panaghiusa sa hukbong bayan ug masa.

Ka Elay, dalaygong babayeng kadre ug manggugubat