Armadong pagsukol sa Myanmar, mikusog

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Nagkakusog ang armadong pagsukol sa katawhan sa Myanmar batok sa huntang militar samtang pasulod sa ikatulong tuig ang brutal nga paghari niini.

Niadtong Pebrero 1, gibalita nga mikabat sa 43 armadong pwersa sa hunta ang napatay sa mga rehiyon sa Mandalay, Sagaing ug Magwe, sulod lamang sa tulo ka adlaw.

Lakip dinhi ang pipila ka kumander sa Tatmadaw nga giambus sa haywey sa lungsod sa Shwebo, rehiyon sa Sagaing, gamit ang mga landmine. Sa interbyu sa usa sa mga manggugubat nga nagpatuman sa ambus, migamit sila og mga landmine nga ilang hinimo. Bisan pa og delikado ang operasyon tungod kay kinahanglan nilang modikit sa kampo nga kusog-batalyon, nahimo sa 11-katawong tim ang opensiba aron hampakon ang hunta. Trese ka pwersa sa hunta ang napatay ug unum ang nasamdan.

Lima pa ka pwersa sa hunta sa lungsod sa Ayadaw sa parehong rehiyon ang napatay human gipabusikaran og mga bomba ang ilang tsekpoynt ug detatsment gamit ang usa ka drone. Usa ka 4-katawong tim ang naghimo sa drone strike nga naghulog og walo ka bomba. Gawas sa lima ka patay, 10 ka pwersa pa sa hunta ang nasamdan.

Sa Sagaing gihapon, duha ka pwersa sa hunta ang napatay ug daghan ang nasamdan sa tulo ka magkabulag nga reyd sa detatsment ug istasyon sa pulis. Duha pa ang napatay ug daghan usab ang nasamdan dihang giambus sa mga armadong katawhan ang 60-katawong yunit sa Tatmadaw sa 18 ka landmine.

Mga landmine usab ang gigamit sa mga armadong katawhan sa mga operasyon niini sa Magwe ug Mandalay.

Samtang, binurong nga gipalanat sa huntang militar ang paghari niini og dugang unum ka bulan. Sukwahi kini sa saad niining magpahigayon og eleksyon aron subling tukuron ang sibilyang gubyerno usa ka tuig human magkudeta aron sakmiton ang estado poder niadtong Pebrero 1, 2021.

Gipwesto sa maong kudeta sa gahum si Gen. Min Aung Hlaing, ang nangulo sa kudeta. Subling gipriso sa militar si Aung San Suu Kyi nga kanhing nagbarog nga lider sa sibilyang gubyerno.

Bisan ipahigayon ang eleksyon, kabalaka sa mayorya nga pagagamiton lamang kini sa hunta aron himuong lehitimo ang paghari sa militar. Kini tungod kay gihukman niini ang karibal nga si Aung San Suu Kyi sa pagkabilanggo og hangtud 33 ka tuig sa mga kasong gipasaka sa hunta batok kaniya. Gitanyag ang mga silot sa mga tago ug maanomalyang pagtaral.

Ilalum sa brutal nga huntang militar, nakasinati og grabeng terorismo ug pagpamig-ot ang katawhan sa Myanmar. Sa milabayng duha ka tuig, halos 3,000 ka sibilyan ang gipatay sa hunta, kadaghanan mga nagsalmot sa malinawong protesta. Kapin 18,000 ang gipriso tungod sa ilang pagsupak sa kudeta ug pagpanghingusog nga ibalik ang napili nga mga upisyal sa pwesto ug ang mga katungod sibil sa katawhan.

Sa kabanikanhan, kaylap ang pagpanghulog og bomba gikan sa ere nga mipatay bisan sa mga bata ug tiguwang. Lakip sa pinakabrutal ang pagpamomba sa Tatmadaw sa usa ka eskwelahan niadtong Setyembre 2022 nga mipatay sa dili moubos sa 11 ka batang estudyante. Gisundan kini sa pagpamomba sa usa ka konsyierto sa minoryang Kachin nga mipatay sa 50 katawo samtang 70 ang nasamdan.

Kaylap usab ang pagpanunog sa kabalayan ug pagpalayas sa mga komunidad. Liboang katawhan, sagad gikan sa nasudnong minorya, ang napugos nga milabang sa mga utlanan padulong sa Thailand ug India aron magpadangop.

Luyo sa brutal nga paglapas sa hunta sa mga tawhanong katungod ug internasyunal nga makitawhanong balaod, padayon kining gisuportahan sa mga imperyalistang korporasyon, lakip ang higanteng kumpanya sa lana nga Total.

 

Armadong pagsukol sa Myanmar, mikusog