Pagsaulog ug pagbansay ng BHB, gilunsad sa Western Samar

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Luyo sa pasistang mga atake sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug nakapokus nga operasyong militar sa mga lungsod sa Samar, padayon nga nakapanlimbasog ang mga yunit sa hukbong bayan sa prubinsya. Nakapahigayon ang BHB og mga pagsaulog ug uban pang aktibidad niadtong ulahing kwarto sa 2022.

Niadtong Disyembre 25, 2022, nagtapok ang mga Pulang manggugubat sa BHB ug mga myembro sa rebolusyonaryong organisasyong masa aron saulugon ang anibersaryo sa Partido ug parangalan ang mga rebolusyonaryong martir. Nahimong sentro sa programa ang pagdumdum sa mga dagkung kadaugan sa Partido sa isla sa milabayng tuig.

Giila sa panagtapok ang kabayanihan sa Dolores 22, ni Joel Arceo (Ka Divino) ug uban pa. Naglunsad usab og hilum nga 21-gun salute isip paghatag sa pinakataas nga pagsaludar kang Kaubang Jose Maria Sison.


Pagbansay militar

Niadtong ulahing semana sa Oktubre 2022, gilunsad sa BHB-Western Samar aron pakusgon ang kapasidad sa mga Pulang manggugubat sa hugot nga pagsunod sa kumand, lain-laing pormasyon ug maniobrang pangkombat ug depensa, ug uban pa.

Usa sa mga misalmot sa pagbansay ang bag-ong rekrut nga si Ka Rain, 20 anyos, ug myembro sa Kabataang Makabayan sa ilang baryo. Gipataas sa pagbansay ang iyang kumpyansa aron mogunit og armas ug mosukol sa kaaway.

Nagmalampuson ang pagbansay taliwala sa dautang panahon. Balon sa mga manggugubat ang ilang mga nakat-onan sa pagpatuman sa ilang mga tahas. Wika ni Ka Pander nga maoy nangulo sa pagbansay, “Kitang mga Pulang manggugubat kinahanglang kanunay uhaw sa mga pagtuon ug pagbansay tungod kay dinhi naumol ang atong mga kapasidad ug rebolusyonaryong diwa alang sa labaw pang pagtampo sa malingkawasnong kalihukan sa katawhang Pilipino.”

 

Pagsaulog ug pagbansay ng BHB, gilunsad sa Western Samar