Mga protesta

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

 

#SaveSibuyan. Temporaryong napahunong niadtong Pebrero 4 sa mga residente sa Sibuyan Island sa Romblon ang iligal ug magun-ubong mina sa Altai Philippine Mining Corporation human ang halos 2 ka semanang barikada sa mga lumulupyo. Nagmadaugon ang katawhan bisan bangis nga gibungkag ang ilang barikada niadtong Pebrero 3.

Kampuhan sa Bacolod. Nagpahigayon og duha ka adaw nga kampuhan ang mga mag-uuma sa Negros atubangan sa Department of Agriculture sa Bacolod City niadtong Enero 30-31 aron iduso ang pagresolba sa daghang kaso sa bangi sa yuta sa isla. Samtang anaa sa kampuhan, nagkigdayalogo ang mga mag-uuma sa mga upisyal sa DAR.

Pagdumdum sa Masaker sa Mendiola. Nagmartsa sa Mendiola sa Maynila ang mga grupo sa mag-uuma ug uban pang demokratikong sektor niadtong Enero 22 aron dumdumon ang ika-36 ka tuig sa kawalay hustisya sa mga biktima ug kawalay tinuod nga reporma sa yuta.

Ibasura ang EDCA, MDT. Nagprotesta ang mga grupo nga kaalyansa sa Bayan niadtong Pebrero 2 sa Quezon City aron babagan ang pagbisita ni US Defense Sec. Lloyd Austin nga nagtinguhang papaspason ug padaghanon ang pagatukurong mga base militar sa US sa Pilipinas.

Mga protesta