Paulion ang giabusong mga migrante, batukan ang labor export policy

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Usa si Sally sa mga migranteng mamumuo nga bag-o lang nakauli gikan sa Kuwait. Ayha makauli, pipila ka panahon siyang natanggong sa usa ka “shelter” o pasilidad sa embahada sa Pilipinas nga gitukod aron saluon ang mga biktima sa human trafficking samtang ginaproseso ang ilang pag-uli sa Pilipinas. Miuli si Sally nga way dala, tungod kay wala siya gisuhulan sa iyang amo ni bisan usa ka higayon.

Kapin 400 ka migrante ang anaa sa mga shelter sa embahada sa Pilipinas sa Kuwait, matud kang Sally. Hilabihan ka dugay sa proseso sa pagpauli, matud niya, ug nagdasuk nga daw mga pinirisong mananap ang mga migrante didto. Daghan kanila ang nagsakit tungod sa dili makitawhanong kundisyon sa shelter. Gawas sa mga anaa sa shelter, daghan pa kaayong migranteng Pilipino ang anaa sa mga prisohan sa Kuwait tungod sa paglayas nila sa ilang mga amo ug uban pang paglapas sa sistemang kafala.

Miatubang si Sally sa usa ka press conference sa grupong Migrante ug mga tawong simbahan niadtong Enero 27 human migawas ang balita kalabot sa brutal nga pagpatay sa lain na usab nga Pilipinang katabang niadtong Enero 18. Gilugos ug gipatay sa anak sa iyang amo si Jullebee Ranara, 35-anyos. Gisunog ug gilabog ang iyang patayng lawas sa disyerto.

Atubangan sa mga kamera ug mikropono, kunuhay hugot ang suporta sa estado, gikan sa presidente hangtud sa Depatment of Migrant Workers ug OWWA. Luyo niini, liboan pa ka migranteng Pilipino ang gipasagdan sa estado sa brutal ug dili makitawhanong mga kundisyon sa pamuo sa Middle East. Gikan 2017, nakarekord na og 6,000 ka kaso sa pagpang-abuso sa mga mamumuong Pilipino sa Kuwait. Mikabat usab sa 126 ang gipatay nga mga Pilipino dinhi gikan 2016. Lakip dinhi silang Joanna Daniela Demafelis (2018), Constancia Lago Dayag (2019), ug Jeanelyn Villavende (2019).

Matud sa United Methodist Church, sukad nga mabalita ang pagpatay kang Ranara, dili moubos sa 10 ka kanhing nagtrabaho isip katabang sa Kuwait nga biktima usab sa pagpanglugos ang midangop sa ilang upisina. Nakauli man silang buhi sa Pilipinas, ni usa kanila walay nadawatan ni bisan unsang hinabang gikan sa gubyerno.


Brutalidad ug modernong pagpangulipon

Sa banabana sa grupong Migrante, mikabat sa 15 milyong Pilipino ang anaa sa gawas sa nasud. Nagpasulod ang mga overseas Filipino workers (OFW) og mga remitans nga naglangkub sa 8.9% sa gross domestic product o GDP. Mayorya kanila kababayen-an (59.6%) apan mas gamay ang ilang napadalang remitans (44.47%) tungod sa sagad ubos nga klaseng trabaho ug gamay ang ilang suhol. Daghan kanila mga katabang ug pipila mga tig-limpyo o tindera.

Sa Middle East, pinakadaku ang ihap sa mga mamumuong Pilipino sa Saudi Arabia, sunod sa United Arab Emirates, Kuwait ug Qatar. Niini nga mga nasud, sama sa tanang mga estado sa rehiyon gawas sa Iraq, nagatunhay ang sistemang kafala. Naila usab ang maong sistemang isip “sponsorship system,” kung asa ginatugutan sa estado ang mga indibidwal o kumpanya nga direktang mukuha og mga langyawng empleyado. Tubag tanan sa naga-empleyo ang gasto sa kontraktwal nga mamumuo. Bugti niini, gunit nila dili lamang ang panginabuhian, apan bisan ang kinabuhi sa trabahador. Bawal sa mga migranteng kontraktwal ang mobalhin og trabaho, bawal usab kanila nga basta-basta na lamang mohawa o mouli.

Resulta sa maong sistema, nag-antus ang mga migranteng mamumuo sa labing ubos nga suhulan, dili makitawhanong kundisyon sa trabaho, klase-klaseng abuso ug mangilngig nga mga krimen. Kaylap ang kabangis batok sa kababayen-ang mamumuo, lakip ang pagpanglugos. Sa aktwal, nagsilbing sistema sa modernong pagpangulipon ang kafala.

Niadtong 2022, sa halos 6,000 ka kaso sa pagpangmaltrato ug abuso sa mga migranteng mamumuo nga narekord sa PSA, 5,201 naggikan sa Middle East. Anaa sa 200 lamang niini ang nakasang-at sa mga korte.


Ginabaligya nga murag karne

Dili lamang ang sistemang kafala ug kriminal ug abusadong mga amo ang sad-an sa makaluluoy nga kahimtang sa mga kontraktwal nga mamumuo sa gawas sa nasud. Sad-an usab ang reaksyunaryong estado sa Pilipinas nga nagderegularisa sa proseso sa pagpadala og mga mamumuo ug pagpasa sa mga pribadong ahensya sa pamuo sa pagmonitor ug pagsiguro sa ilang kahimtang. Makapila ka beses na usab nga napamatud-an ang pagkainutil sa mga upisyal sa mga embahada sa gubyerno sa pagsalo sa mga migranteng nagpakitabang.

Pinakadakung salaod sa estado ang labor export policy kung asa ginabaligya ang mga mamumuong Pilipino nga “murag karne” sa internasyunal nga merkado sa pamuo. Gihimo kini sa estado aron mahuthot ang maksimum nga remitans nga ginapadala nila. Matud sa Migrante, giduso sa estado ang deregulasyon sa deployment aron ipabiling “competitive” o halinon ang mga mamumuo. Matud niini, integrado sa maong palisiya ang pag-agwanta sa mga katabang sa ilang kahimtang kung asa ginapatrabaho niini ang mga mamumuo bisan sa abusadong amo ug ginapasa ang obligasyong serbisyo sa mga recruitment agency sa panahong ginapig-ot sila, ginamaltrato o ginahulgang patyon.

Kada adlaw, kapin 6,000 ka Pilipino ang mogawas sa nasud aron magtrabaho. Samtang labaw pang nagkadaku ang ilang ihap, nagkagamay man usab ang kapasidad ug interes sa estado nga protektahan sila.

Gimakmak sa Migrante ang palisiya sa labor export ug nanawagan nga ibasura kini. Imbes nga ibaligya ang mga mamumuo, kinahanglang hinanali nga himuon sa estado ang sustenableng programa sa reintegrasyon sa mga mamumuo. Mapuslan pag-ayo sa nasud ang mga kahanas ug kusog-pamuo sa mga nars, titser, caregiver, ug daghan pang uban nga napugos nga magtrabaho sa ubang nasud. Kadungan niini, kinahanglang hinanali nga mapauli ang tanang mga kontraktwal nga mamumuong nag-antus karon sa ubang nasud ug kab-oton ang hustisya alang sa tanang mga biktima sa pagpangmaltrato, pagpang-abuso ug pagpamatay.

 

Paulion ang giabusong mga migrante, batukan ang labor export policy