Parangal ng CPI (Maoist): Ka Joma, proletaryong internasyunalista

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Bilang pagpaparangal at pagkilala sa mga ambag ni Kasamang Jose Maria Sison sa internasyunal na kilusang komunista, pinangunahan ng Communist Party of India (Maoist) ang “Araw ng Paggunita kay Kasamang Joma” noong Enero 16. Nagtipon ang mga kasapi ng CPI (Maoist), mga mandirigma ng People’s Liberation Guerilla Army (PLGA) at mga kasapi ng rebolusyonaryong organisasyon sa India para gunitain si Ka Joma.

Bitbit ang malalaking pulang balatengga, mga plakard at pulang bandila, nagmartsa ang daan-daang mamamayan at mga mandirigmang Indian sa isang hindi tinukoy na komunidad. Karamihan sa kanila ay mga katutubo ng India at pami-pamilyang mula sa komunidad ng baseng masa ng PLGA at CPI (Maoist). Laman ng mga balatengga at plakard nila ang mga katagang: “Pulang saludo Ka Joma!” Nagpormasyon din ang mga mandirigma ng PLGA at taas kamaong pinagpugayan si Ka Joma.

Nagpahayag din ng pakikiisa ang ibang mga rebolusyonaryo at komunistang partido at organisasyon sa Araw ng Paggunita.

Bago nito, maraming internasyunal na organisasyon na rin ang kumilala kay Ka Joma nang siya ay pumanaw. Pinagpugayan siya ng maraming organisasyon sa kanyang dakilang mga ambag sa pagsusulong ng internasyunal na kilusang komunista at pagtataguyod ng anti-imperyalistang kilusan sa buong daigdig.

Parangal ng CPI (Maoist): Ka Joma, proletaryong internasyunalista