250 pabrika, isinara ng mga protesta sa Bangladesh

,
Ang artikulong ito ay may salin sa Bisaya

Nagsara ang mahigit 250 pabrika ng damit sa Bangladesh mula nagdaang linggo sa harap ng pagprotesta ng libu-libong manggagawa rito. Pumutok ang galit ng mga manggagawa matapos ang alok ng Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), samahan ng mga may-ari ng pabrika, sa kakarampot na 25% pagtaas sa buwanang minimum na sahod o 10,400 taka ($90) mula sa kasalukuyang 8,300 taka ($75 o ₱4,125). Malayong-malayo ito sa iginigiit nilang pagtaas tungong 23,000 taka ($209) na anila’y “pinakamababang minimum” para mabuhay nila ang kanilang mga pamilya. Huling nagkaroon ng negosasyon para itaas ang kanilang sahod noong 2017.

Bilang tugon, marahas na binuwag ng mga pulis ang mga protesta sa pamamagitan ng tear gas, sound grenade at shotgun pellets. Dalawang manggagawa ang napatay sa mga pagbuwag na ito.

250 pabrika, isinara ng mga protesta sa Bangladesh