Sinsilyong dugang-suhulan taliwala sa nagkamahal nga palaliton

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Nagpabiling nakalansang sa ubos nga ang-ang ang suhulan sa Pilipinas atubangan sa sinsilyo nga dugang-suhulan nga gimando sa mga regional wage board sa milabayng lima ka bulan. Kulang kaayo kini aron makasugakod ang mga pamilyang mamumuo sa labawng pagtaas sa mga presyo sa palaliton, ilabina sa pagkaon ug lana.

Niadtong Setyembre, miubos og 28% ang tinuod nga bili sa suhulan tungod sa implasyon. Sa NCR, ₱504 na lang ang tinuod nga bili sa gakadawat nga minimum nga ₱610. Wala pa kini sa katunga sa ₱1,189 kada adlaw nga ang-ang sa makabuhi nga suhulan. Sa abereyds, 35.5% lamang sa makabuhi nga suhulan ang gakadawat sa mga mamumuo sa tibuok nasud. Bisan og miubos ang implasyon niadtong Oktubre, nagpabiling mas ubos sa poverty threshold o utlanan sa kalisud (₱12,040/bulan) ang gakadawat nilang abereyds nga ₱9,158 kada bulan. Layo kaayo kini sa makabuhi nga suhulan nga ₱25,816 kada bulan niadtong Oktubre.

“Langan” ug “sinsilyo” ang tubag sa mga petisyon alang sa dugang-suhulan nga gisugyot sa mga unyon ug sentro sa pamuo gikan ₱150 hangtud ₱220. Unum sa mga rehiyon ang nagtaas og sinsilyong ₱30 ug tulo ang ₱35. Pinakataas na ang ₱50 nga dugang-suhulan sa National Capital Region ug pipila ka industriya sa Calabarzon. Gamay na gani, “staggered” o pabanusbanos pa ang pagpahamtang niini sa pipila ka rehiyon. Hangtud karon, wala pay dugang suhulan sa mga rehiyon sa 10, 11 ug 13, ingonman sa BARMM, kung asa pinakadaku ang gintang sa minimum ug makabuhi nga suhulan.

Mas grabe ang gitanyag nga dugang-suhulan sa mga mamumuong-panguma nga ₱20 hangtud ₱40 nga mas ubos kumpara sa mga mamumuo sa industriya ug serbisyo. Gitawag sa mga mamumuong-panguma nga “limos” ang dugang sa inadlawang minimum nga sagad wala pa ginapatuman sa kabanikanhan. Sa kasamtangan, nagasuhol ang mayorya sa mga mamumuo sa agrikultura og ₱16 hangtud ₱240 lamang kada adlaw.

Labaw nga dili makasugakod ang dugang-suhulan aron patas-an ang ang-ang sa suhulan sa kababayen-an. Sa kinatibuk-an, mas ubos og 13.9% ang gakadawat nga suhulan sa mga kababayen-ang mamumuo kumpara sa kalalakin-an, matud mismo sa ahensya sa estadistika sa estado. Mas daku ang deperensya sa mga trabahong propesyunal, sama sa natad sa digital, kung asa mas ubos og 18.4% ang suhulan sa kababayen-an kumpara sa kalalakin-an.

Sinsilyong dugang-suhulan taliwala sa nagkamahal nga palaliton