Walay hunong nga pagpangandam sa US alang sa imperyalistang gyera sa Asia

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Padayong ginapalapad sa US ang presensyang militar niini sa Asia, bisan og anaa kini sa tunga sa posibleng molapad nga armadong panagbangi sa Middle East, ug sa milungtad na nga proxy war nga gilunsad niini sa Ukraine batok sa Russia.

Sa Pilipinas, gipahugot sa US ang kontrol sa Armed Forces of the Philippines pinaagi sa sunud-sunod nga war games ug permanenteng pagpwesto sa mga tropa ug gamit militar sa kayutaan ug kadagatan sa nasud. Unsamang adlaw, ang dagkung barko niini nga adunay sakay nga mga drone, eroplanong iggugubat ug libuan ka tropa makaplagan sulod sa teritoryong dagat sa Pilipinas o kasikbit nga mga kadagatan sa takuban sa “freedom of navigation operations.”

Dili moubos sa 12 ka dagkung war games kung asa lambigit ang militar sa Pilipinas ang nalunsad sa US kaabag ang rehimeng Marcos. Wala pay labot dinhi ang susama ka daku, kundiliman mas dagkung unilateral, bilateral ug multilateral nga war games nga ginalunsad niini sa soberanong kadagatan sa nasud nga walay partisipasyon, awtoridad o bisan kasayuran ang papet nga estado sa Pilipinas.

Ginapasalmot sa US sa war games dili lang ang kaugalingong mga tropa, kundili bisan ang mga alyadong tropa gikan sa Europe, North America ug Asia. Sa kayutaan, adunay kinatibuk-ang 40,000 ka tropa ang misalmot sa war games sa US. Pinakadaku dinhi ang Balikatan 2023, kung asa 12,200 ka tropang Amerikano (sa tanang tropa nga mokabat sa 17,600) ang lambigit sa mga pagpabuto og mga kanyon, pagpanghulog og mga bomba, pagpalupad og mga misayl, pagbansay sa pag-atake ug uban pa.

Kabahin kini sa 496 ka giuyunang aktibidad militar sa US sa nasud sa 2023. Sa ingon, tibuok tuig nga ginapahigayon ang mga aktibidad militar ug operasyong sibil-militar kung asa hingpit nga nakapailalum ang mga pwersa ug makinarya sa AFP sa kontrol sa militar sa US.

Aron sustine ang nagkadakung ihap sa mga tropang Amerikano, subsub ang pag-ayo sa mga “EDCA site” o mga base ug pasilidad militar kung asa adunay ekstra-teritoryal nga katungod ang US. Dili moubos sa 15 ka pasilidad sa 32 ka giaprubahang proyekto sa maong mga base ang gipaspasan mahuman karon sa ginsakpan sa AFP. Pinakaulahing nahuman ang 3-kilometrong landinganan sa Basa Airbase sa Pampanga.

Gidugangan pa kini og 63 ka “bag-ong pasilidad,” subay sa tigum sa Mutual Defense Board-Security Engagement Board niadtong Setyembre. Gitakda usab sa maong tigum ang paglunsad og kapin 500 ka war games ug uban pang aktibidad militar sa 2024. Kadungan niini, gianunsyo sa duha ka estado ang pagdugang og mga base sa nagtunhay na nga siyam ka “EDCA site.”


“Pwersang pang-atake” batok sa China

Niadtong Setyembre, gianunsyo sa US ang pagdeploy sa Marine Rotational Force-Southeast Asia (MRF-SEA), usa ka task force nga ang tahas mao ang maglunsad og “nagtalikdanay” o back-to-back nga war games sa rehiyon. Gilunsad niini ang Sama-Sama 2023 nga milungtad og 12 ka adlaw niadtong Oktubre ug gisalmutan sa kapin 1,000 ka tropa gikan sa US, Pilipinas, Australia, Canada, France, Japan, Malaysia ug United Kingdom.

Gikan niadtong Nobyembre 9, gilunsad usab niini ang Kamandag 7 sa Palawan, Zamboanga, Tawi-Tawi ug Batanes, nga gisalmutan sa 3,000 ka tropa gikan sa Pilipinas, US, South Korea ug Japan. Ayha niini, gipahigayon sa US sa Philippine Sea ang 5-ka-adlaw nga Multi-Large Deck Event gikan Nobyembre 4, usa kini ka war games nga walay labot ang AFP.

Duha ka tuig na nga gideploy sa US ang MRF-SEA aron magsilbing “forward-positioned” o abanteng tropa sa US sa Southeast Asia. Gigamit niining takuban ang lehitimong pangayo sa mga Pilipino batok sa agresyon sa China sa West Philippine Sea aron magpabilin ang dagkung ihap sa mga tropa niini sa teritoryo sa nasud.

Gawas sa war games sa mga teritoryo sa Pilipinas, ginalunsad sa MRF-SEA ang Cooperation Afloat Readiness and Training sa Brunei, Marine Exercise sa Indonesia, ug Exercise Valiant Mark sa Singapore. Nakapokus kini nag-una sa pagbansay sa mga sundalong Marines sa US, “kaabag” ang mga “lokal nga hukbo,” aron mahimong pwersang pang-atake o strike force sa US Navy. Subay kini sa Force Design 2030 sa US Marine Corps nga adunay tinguhang bansayon ang maong mga yunit sa gipangandaman niining gyerang nabal batok sa China.

Walay hunong nga pagpangandam sa US alang sa imperyalistang gyera sa Asia