3 nga armas, nakumpiska han BHB-Eastern Samar

,

Nakumpiska han Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Eastern Samar an usa nga riple nga R4 han gamaan hini an nag-ooperasyon nga tropa han 52nd IB ha Sityo Casapa, Denigpian, Dolores, Eastern Samar hadton Hulyo 3.

Upat kaadlaw kahuman hini, ginpabuthan han usa nga yunit han BHB an detatsment ha Sityo Casapa, Barangay 4 Poblacion, Jipapad. Lima an napatay kaupod an upisyal ha kumand han detatsment, samtang upat an nasamaran. Nakumpiska ha mga sundalo an tag-usa nga pistola nga Gloc ngan kalibre .45 nga pistola.

Ha Northern Samar, ginlansar han mga yunit han BHB an duha nga operasyon isnayp kontra ha 20th IB hadton Hulyo 8 ha mga barangay han San Jose ngan Epaw ha Las Navas.

Upat naman an napatay samtang 17 an nasamaran ha tropa han 9th ID ha ambus han BHB-Masbate hadton Hulyo 10 han aga. Tipasulod an 24 nga elemento han mga sundalo ha Sityo Balunos, Barangay Rizal, Dimasalang han gamaan hira han BHB. Dugang an mga naambus ha 1,000 nga sundalo nga pwersa nga nagsusulaysukay ha bug-os nga Masbate ha naglabay nga duha kabulan.

Gintago han 3rd Marine Battalion Landing Team an ihap han kaswalti ha ranggo hini kahuman gamaan han usa nga yunit han BHB-Palawan hadton Hulyo 13. Nagbabaktas ha Sityo Kayasan, Nicanor Zabala, Roxas, Palawan an usa kaplatun han sundalo han atakihon han mga Pula nga mangaraway.

3 nga armas, nakumpiska han BHB-Eastern Samar