Paghandum ngan pagsaludar ha 3 nga bayani han katawhan

,

Tulo nga bayani han katawhan an ginsaludaran han katawhan Pilipino tungod ha unob nira nga paghigugma ha katawhan ngan kakarit ha kada tagsa nira nga natad. Ginpapaabot han Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) an pakikisimpatya ngan pagduyog ha kasubo ha pagkamatay han mamamahayag nga hi Jose Jaime Espina (Nonoy), artista nga hi Leonilo Doloricon (Neil) ngan lider-masa nga hi Carmen Deunida (Nanay Mameng) han Kadamay.

Namatay hadton Hulyo 7 hi Espina tungod ha kanser ha atay. Ginkilala han PKP an nalalain niya nga mga amot ha pakigbisog para ha libre nga pamamahayag. Komo anak han Negros, waray hiya magin mamingaw ha pagsuporta ha pakigbisog han mga sakada han tubuhan ha isla.

Nagin tagapangulo hiya han National Union of Journalists of the Philippines kun diin ginpalandaw niya an pag-ato ha pagpapamingaw ha midya, pan-gigipit han estado ngan katungod han mga trabahador ha sektor.

Ha edad nga 63, namatay hi Doloricon tungod ha mga kumplikasyon durot han Covid-19 hadton Hulyo 15. Usa hiya nga kilalado nga artista ngan pintor nga naghimo han mga obra nga nag-eespiho han tinuod nga kamutangan han nasud ngan han katawhan. Ginkukunsidera hiya nga usa ha mga harigi han sosyal reyalismo ha Pilipinas.

Usa ha mga kilalado niya nga obra an mga drowing nga gin-amot niya ha Katilingban ngan Rebolusyon Pilipino: Iginladawan.

Namatay hi Deunida hadton Hulyo 19 ha edad nga 93. Kilalado hiya komo maungod nga lider ngan tagapagtukod han organisasyon han kablasanon nga Kadamay. Tikang hadton rehimen Marcos, maupay niya nga ginpamunuan an pag-ato han masa nga kablas. Nagin yawe nga lider-masa hi Deunida ha pagpaiwas ha rehimen Estrada.

Paghandum ngan pagsaludar ha 3 nga bayani han katawhan