‘Terorista’ nga designasyon ha NDFP, ginsukna

,

Ginsukna han Partido Komunista ng Pilipinas an designasyon o pagbansag han Anti-Terrorism Council ha National Democratic Front of the Philippines komo “terorista.” Igin-gawas ha publiko an deklarasyon hadton Hulyo 19 kundi hadton Hunyo 23 pa ini ginpirmahan.

Kasumpay hini, ginmanduan na han rehimen an Anti-Money Laundering Council nga tikangan an pag-freeze ha mga akawnt han mga indibidwal, organisasyon ngan institusyon nga gin-aakusaran hini nga “mayda kalabutan” ha NDFP. Posible nga lupgupon hini an ngatanan nga nakigbuligay ha NDFP negotiating panel.

Ha sugad, klaro nga pangandam an designasyon para ha hiluagan nga paglanat ha mga pwersa nga patriyotiko, progresibo ngan demokratiko nga naato ha larang ni Duterte nga kumapyot ha poder lahos ha 2022.

‘Terorista’ nga designasyon ha NDFP, ginsukna