Mga sundalo ngan empleyado, ginhimo nga mga troll

,

Agud maghimo han buwa nga ladawan han suporta para ha rehimen Duterte, gin-gagamit han mga upisyal han gubyerno ngan militar an ira mga tawuhan komo mga troll ha social media agud magpasamwak han mga buwa ngan pan-nguwat. Labaw ini nga napamatud-an han mabuksas an iskema ha sakob han Presidential Communication Operations Office (PCOO) ngan ha Philippine Air Force (PAF).

Iginbuksas han Commission on Audit (COA) hadin Hulyo an pagempleyo han PCOO han 375 nga kontraktwal nga empleyado nga mga “ispesyalista” ha social media ngan iba pa nga porma han propaganda. Gumastos an PCOO han kabug-usan nga ₱70.6 kamilyon o ₱15,689 kada empleyado ha kada bulan. Kaparte hira han gintatawag nga “troll farm” han rehimen.

Ha report han COA, nabuksas nga nagreport an PCOO han haros magparupareho nga trabaho ngan mga nahimo ha naglabay nga tuig ha ira mga buwa nga report. Samtang, gin-gawas ha Facebook an usa nga report kasumpay ha pwersahay nga pagkontrol han AFP ha mga personal nga akawnt han mga sundalo ha air force.

Sigon ha report, ginpipirit kuno an mga empleyado nga i-share ha social media gamit an Google Forms an ngatanan nga mga igin-gagawas nga pahayag ngan balita han PAF. Mayda mga upisyal nga nagseseguro nga ginhihimo nira ini ngan an diri nasunod ginpapatukan hin multa o aksyon pandisiplina. Ginbuksas
han report nga rekisito ha kada empleyado han PAF nga igsurat an ira ngaran ngan serial number ha usa nga online form ngan imahe komo proyba nga nag-“like” hira han pahayag han ira mga upisyal.

Mga sundalo ngan empleyado, ginhimo nga mga troll