CPI-Maoist, magasaulog sang ika-18 anibersaryo

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Nagpanawagan ang Komite Sentral sang Communist Party of India (CPI-Maoist) sa People’s Liberation Guerilla Army (PLGA), mga organo pangpulitika sang pumuluyo kag tanan nga rebolusyonaryong pumuluyo nga saulugon ang ika-18 anibersaryo sang Partido sa kaumhan kag kasyudaran halin Septyembre 21-27 subong nga tuig.

Ang CPI (Maoist) gintukod sang Septyembre 21, 2004 pagkatapos magtingob ang Communist Party of India (Marxist-Leninist) People’s War at Maoist Communist Centre of India.

Sa nagligad nga tuig, sige-sige ang mga pagtinguha sang Partido, PLGA kag sang Strategic kag Tactical United Front para ipatuman ang mga katungdanan sa tunga sang masingki nga pasistang atake sang kaaway. Lakip sa malahalon nga naagum ang relatibong pag-uswag sa mga patag sang pagpalig-on sang ideolohiya, edukasyon sa pulitika, paghanas-militar, pagpalapad sang mga organo sa gahum pangpulitika kag paglunsar sang mga paghimakas sang masa. Nagatinguha ang mga organo pangpulitika nga abuton ang lebel-distrito para ipwesto ang mga binhi sang alternatibong modelo sang pag-uswag.

Pareho sa ibang bahin sang kalibutan, ginapalapnag sang pasistang Hindutvang gubyerno nga Modi ang mga polisiya sang globalisasyon kag ginhimo nga palasalig sa kapitalistang sistema ang pungsod. Ginhimo sini nga kinaandan ang pagpang-ipit sa demokratikong kinamatarung sang pumuluyo. Sa atubang sini, handa ang mga ginapigos nga sahi, sektor kag pungsodnon nga minoriya nga ilunsar ang paghimakas nga makasahi myentras nga nagaluntad ang pagpamigos, pagpang-ipit kag diskriminasyon.

Sa tunga sang tanan nga ini, hangkat sa Komite Sentral sang Partido sa India nga pauswagon ang paghimakas nga makasahi kag mga paghimakas masa kag magsulong sa dalan sang malawigan nga inaway banwa.

CPI-Maoist, magasaulog sang ika-18 anibersaryo