CPI-Maoist, magdiriwang ng ika-18 anibersaryo

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Nanawagan ang Komite Sentral ng Communist Party of India (CPI-Maoist) sa People’s Liberation Guerilla Army (PLGA), mga organong pampulitika ng mamamayan at lahat ng rebolusyonaryong mamamayan na ipagdiwang ang ika-18 anibersaryo ng Partido sa kanayunan at kalunsuran mula Setyembre 21-27 ngayong taon.

Ang CPI (Maoist) ay itinatag noong Setyembre 21, 2004 matapos magsanib ang Communist Party of India (Marxist–Leninist) People’s War at Maoist Communist Centre of India.

Sa nakaraang taon, tuluy-tuloy ang mga pagsisikap ng Partido, PLGA at ng Strategic at Tactical United Front para ipatupad ang mga tungkulin sa gitna ng matinding pasistang atake ng kaaway. Kabilang sa mahahalagang nakamit ang relatibong pag-unlad sa mga larangan ng pagpapatatag ng ideolohiya, edukasyon sa pulitika, pagsasanay-militar, pagpapalawak ng mga organo sa kapangyarihang pampulitika at paglulunsad ng mga pakikibakang masa. Nagsisikap ang mga organo sa pampulitika na abutin ang antas-distrito para ipwesto ang mga binhi ng alternatibong modelo ng pag-unlad.

Katulad sa ibang bahagi ng mundo, ipinalaganap ng pasistang Hindutvang gubyernong Modi ang mga patakarang globalisasyon at ginawang palaasa sa kapitalistang sistema ang bansa. Ginawa nitong pangkaraniwan ang panggigipit sa demokratikong karapatan ng mamamayan. Sa harap nito, handa ang mga inaaping uri, sektor at pambansang minorya na ilunsad ang pakikibakang makauri hanggang namamayani ang pang-aapi, panggigipit at diskriminasyon.

Sa gitna ng lahat ng ito, hamon sa Komite Sentral ng Partido sa India na paunlarin ang pakikibakang makauri at mga pakikibakang masa at sumulong sa landas ng matagalang digmang bayan.

CPI-Maoist, magdiriwang ng ika-18 anibersaryo