Bata ug 11 pa, biktima sa pagpang-abuso sa mga sundalo

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Nataho ang tulo kaso sa pagpangulata ug pagpang-abuso sa mga sundalo sa mga mag-uuma ug lumad nga lumulupyo sa mga prubinsya sa Oriental Mindoro, Negros Occidental ug Surigao del Sur sa milabayang mga semana. Silang tanan giakusahang adunay kalambigitan o myembro sa Bagong Hukbong Bayan.

Naabtan sa mga sundalo sa ilang umahan silang Leboy, iyang asawang si Etshell, Erlyn, John Paul, sina Archie ug Dennis, nga parehong menor-de-edad, tanan gikan sa pamilyang Montenegro. Kauban nila si Raffy Arcinal. Gikulata sila, bisan nananghid silang magtrabaho sa maong adlaw. Giputos si John Paul og trapal ug gisipa-sipa. Si Leboy, gibutangan og selopin ang ulo ug gipakamang atubangan sa iyang pamilya.

Sa Negros Occidental, kapin upat ka oras nga gipriso sa 94th IB ang magtiayong Gamay ug Orillo Carpentero ug anak nilang 1-anyos, ug si Dodong Carpentero sa Sityo Negros 9, Barangay Oringaw, Kabankalan City niadtong Setyembre 20. Gipailalum sila sa grabeng sikolohikal nga tortyur.

Nanguha og gulay ang managsuong Gamay ug Dodong dihang gidakop sila sa kapin 20 ka sundalo. Ginusnus ang nawong ni Gamay sa yuta dihang misulay siya pagsinggit ug nangayo og tabang. Gidakop usab si Orillo ug iyang 1-anyos nga anak nga nangita kang Gamay. Gidala silang tanan sa kampo militar sa Barangay Camingawan. Alas-9 na sa gabii sila gibuhian.

Sa Oriental Mindoro, giransak sa 4th IB ang balay sa lumad nga Mangyan-Hanunuo nga si G. Kitot sa Sityo Gaang, Barangay Panaytayan, Mansalay niadtong Setyembre 22. Gikulata siya ug ang iyang anak sa mga sundalo. Nag-ani og kaong ang mag-amahan dihang kalit nga miatake ang berdugong militar.

Gipagawas sa mga sundalo nga nasakmit sa balay ang duha ka pusil. Gibastos sa militar ang asawa ni G. Kitot ug gihanggat nga makighilawas samtang ginakulata ang iyang bana. Hangtud karon, gunit pa gihapon sa mga sundalo si G. Kitot ug wala pa gipalutaw.

Pagpatay. Giambus ug girakrakan sa mga armadong elemento ang beteranong maghuhubit sa radyo nga si Percival “Percy” Lapid sa BF Resort Village sa Talon Dos, Las Piñas niadtong Oktubre 3. Ilado siyang kritiko sa rehimeng Duterte ug Marcos II. Siya ang ikaduhang magsisibya nga gipatay ilalum sa bag-ong rehimen.

Isip pagkundena sa pagpatay, nagprotesta ang lain-laing grupo sa pagpasiugda sa National Union of Journalists of the Philippines niadtong Oktubre 4 sa gabii sa Boy Scout Circle, Quezon City.

Sa Agusan del Sur, gipatay sa mga sundalo sa 9th Special Forces Company ang mga sibilya nga silang Lonie Hainampos Pison ug Jessa Terol Empoy niadtong Setyembre 30 sa P-7, Barangay San Vicente, Prosperidad. Ginapagawas sa militar nga napatay sa engkwentro ang duha. Kanhi silang mga myembro sa hukbong bayan.

Pagpamusil. Siyam ka sibilyan ang gipaulanan og bala sa mga elemento sa 1st Special Forces Battalion (SFB) sa lasangong bahin sa Barangay Bagoaingud, Tagoloan II, Lanao del Sur niadtong Setyembre 22. Nagalunsad og operasyong kombat ang maong yunit sa 1st SFB sa lugar gikan pa niadtong Setyembre 18. Kapin 100 ka sundalo ang nangutingkay sa lugar.

Pagpamig-ot. Gipasakahan hinimu-himong kasong pagpangawat sa mga pulis sa Quezon City silang Kara Taggaoa, organisador sa Kilusang Mayo Uno (KMU), ug Helari Valbuena, lider sa Pasiklab Operators and Drivers Association-Piston matud sa taho sa KMU niadtong ulahing semana sa Setyembre. Gipasaka ang kaso batok kanila isip mga lider kuno sa gipahigayong malinawong protesta niadtong Hulyo 2020.

Bata ug 11 pa, biktima sa pagpang-abuso sa mga sundalo