Mga protesta

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

 

12 ka tuig sa Barikadang Bayan sa San Roque. Nagprotesta ang mga residente ug tigsuporta sa Sityo San Roque atubangan sa NHA niadtong Setyembre 25 isip pagdumdum sa ika-12 ka tuig nga anibersaryo sa Barikadang Bayan nga nagpahunong sa demolisyon sa ilang komunidad. Ang Sityo San Roque kabahin sa yutang ginailog sa mga burgesya-kumprador nga silang Ayala ug Enrique Razon.

Babagan ang sugyot baluodnong SIM card registration. Nagprotesta niadtong Oktubre 4 sa Mendiola sa Maynila ang mga babag sa sugyot balaodnong pagparehistro sa SIM card. Matud kanila, lapas sa katungod sa pribasiya ug anonimidad ang SIM card registration ug dili tinuod nga makapugong sa mga krimen sukwahi sa ginasulti sa gubyerno. Gipasiugdahan ang protesta sa Computer Professionals’ Union.

Patas-an ang sweldo sa mga magtutudlo! Gatusan ka magtutudlo ang nagmartsa gikan sa Morayta padulong sa Mendiola, Manila niadtong Oktubre 5, Pangkalibutang Adlaw sa mga Magtutudlo, aron iduso sa gubyernong Marcos nga patas-an ang ilang sweldo, dugangan ang ilang mga benepisyo ug palambuon ang mga eskwelahan. Ginaduso usab nilang dugangan ang badyet alang sa sektor sa edukasyon. Matud sa Alliance of Concerned Teachers, mas taas pa ang sweldo sa unipormadong personel sama sa militar ug pulis kumpara sa ilang mga magtutudlo.

Mga protesta