Pagsuporta sa Kasama-CPDF sa gubat sa katawhan, gipalig-on sa asembleya

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Gitaho sa Katipunan ng mga Samahang Manggagawa-Cordillera Peoples’ Democratic Front (Kasama-CPDF) Balangay Wilfredo “Ka Hoben” Aloba niadtong ulahing semana sa Setyembre nga malampuson niining nalunsad ang ikaduhang asembleya sa organisasyon sa usa ka sekretong lugar sa Cordillera.

Mitambong sa tigum ang mga upisyal ug myembro sa Kasama-CPDF gikan sa lain-laing komunidad ug sektor sa semi-proletaryo. Gisumada sa balangay ang ilang mga kasinatian sa milabayng tulo ka tuig. Matud sa ilang taho, napabilin niini ang 60% nga abereyds nga pagpalapad sa myembro. Natukod usab niini ang unum ka grupong pang-organisa sa lain-laing komunidad ug sektor sa semi-proletaryo ug regular nga nalunsad ang tigum sa konseho sa mga lider.

Isip suporta sa Bagong Hukbong Bayan, nakapangalap ang balangay sa kapinkun-kulang ₱15,000.00 kinatibuk-ang kantidad sa suportang pinansya, lohistika ug materyal sa mga Pulang manggugubat.

Gipili sa asembleya ang bag-ong mga myembro sa Komiteng Tigpatuman sa mosunod nga tulo ka tuig. Ingonman, gitukod nila ang pangkinatibuk-ang programa sa organisasyon alang sa mosunod nga mga tuig: “Pangulohan ug palihukon ang lapad nga masa sa semi-proletaryo sa dalan sa nasudnon demokratikong rebolusyon sa katawhan! Palapdon ug konsolidahon ang Kasama-CPDF!”

Pagsuporta sa Kasama-CPDF sa gubat sa katawhan, gipalig-on sa asembleya