Ika-9 nga Kongreso sa CNL, gilunsad

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Gilunsad bag-o lang sa Christians for National Liberation (CNL) ang ika-9 nga nasudnong kongreso niini. Ang CNL ang tago nga rebolusyonaryong organisasyon sa mga tawong-simbahan nga Kristyano nga kaalyado sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Ang kongreso adunay temang ““Konsolidahon ug pakusgon ang atong han-ay! Magkahiusa ug ibagsak ang tiranya sa US-Marcos II sa pag-abante sa Nasudno Demokratikong Rebolusyon nga may sosyalistang perspektiba! Iasdang ang gubat sa katawhan!”

Wala nakapugong sa panagtapok sa mga rebolusyonaryong Kristiyano ang nagkagrabeng pulitikanhong pagpamig-ot nga nagpadayon ilalum sa rehimeng US-Marcos II, matud sa komunike sa kongreso. Ang mga mitambong naggikan sa tanang mga islang grupo sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ug sa unang higayon, gikan sa laing nasud.

Gipalig-on sa kongreso ang pagtuon sa nagkagrabeng krisis sa imperyalismo ug ang mga epekto niini sa Pilipinas isip usa ka neokolonya. Subay dinhi, gilugar ang ilang kahimtang sa pulitika ug organisasyon sa pagpatuman sa rebolusyonaryong gimbuhaton; ug giaprubahan ang pangkinatibuk-ang plano sa CNL sa mosunod nga mga tuig aron makatampo sa rebolusyon sa tibuok natad ilalum sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Giases sa CNL ang kahimtang sa mga sangay niini ug mga yunit gikan sa ika-8 nga kongreso niini niadtong 2017; nagpili sa mga upisyal alang sa National Executive Committee, ug naghimo og Apat ka Tuig nga Plano.

Giparangalan sa CNL ang iyang mga martir ug mga bayani nga naghalad sa ilang mga kinabuhi sa pag-alagad sa katawhan ilabin sa mangitngit nga mga tuig sa diktaduryang Marcos I. Usa ka espesyal nga parangal ang gidalit sa CNL sa tsirman niining si Kasamang Pua nga namatay tungod sa sakit. Gibasa usab ang mga mensahe sa pakighiusa gikan sa PKP ug Katipunan ng mga Gurong Makabayan, alyadong organisasyon sa National Democratic Front of the Philippines.

Ika-9 nga Kongreso sa CNL, gilunsad