Ika-50 nga anibersaryo sa balaod militar, gidumdum

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Serye sa mga panagtapok, pagtuon, kulturanhong pasundayag, protesta ug uban pang aktibidad ang gilunsad sa lain-laing mga grupo isip pagdumdum sa ika-50 nga anibersaryo sa deklarasyon sa balaod militar sa tibuok nasud ug sa ubang nasud.

Pipila ka libo ang mitambong sa kulturanhong panagtapok sa University of the Philippines (UP)-Diliman sa Quezon City niadtong Setyembre 21. Gipalab-as sa mga pakigpulong ug pasundayag sa maong panagtapok ang pagsukol sa mga beterano sa kontra-diktaduryang pakigbisog ug ang nagpadayon nga pagbarog sa mga kabatan-onan ug katawhan batok sa pasistang pagpanumpo sa estado. Ayha ang maong panagtapok sa UP, naglunsad og rali ang mga progresibo sa Mendiola sa Maynila ug uban pang bahin sa nasudnong kabisera.

Kadungan nga gilunsad ang mga protesta sa Baguio, Naga, Cebu, Iloilo, Bacolod, ug Davao. Gipangulohan ang mga protesta sa mga lokal nga balangay sa Bagong Alyansang Makabayan. Nakighiusa usab ang daghang estudyante sa adlaw sa pagdumdum sa pagsanina og itum.

Ayha ang Setyembre 21, gilunsad sa mga magtutudlo ug akademiko ang inisyatibang “lakbay-aral” kung asa gidala nila ang ilang mga estudyante sa mga makasaysayanong lugar sa Metro Manila nga adunay kalabutan sa kontra-diktaduryang pakigbisog. Naglunsad usab ang pipila ka grupo og drama kalabot sa Escalante Massacre nga nahitabo ilalum sa rehimeng Marcos I. Ang uban naglunsad og operasyong dikit ug sab-it sa mga balatengga nga may panawagang kontra balaod militar. Gidumdum sa daghang grupo ang anibersaryo sa lain-laing mamugnaong pamaagi.

Sa gawas sa nasud, naglunsad og mga protesta ug aktibidad ang mga migranteng Pilipino sa Hongkong, Germany, US, Canada ug Australia.

Marcos Jr, gidumog sa mga protesta

Kadungan sa pagdumdum sa mga aktibistang Pilipino sa US sa ika-50 nga anibersaryo sa balaod militar, adlaw-adlaw silang nagprotesta batok kang Ferdinand Marcos Jr dihang mibisita siya sa US gikan Setyembre 18 hangtud 23 aron motambog sa United Nations General Assembly (UNGA).

Pag-abot pa lang sa US niadtong Setyembre 18, gisugat na si Marcos og protesta sa mga migranteng Pilipino gawas sa New Jersey Performing Arts Center. Niadtong Setyembre 19, gisugat usa sa mga nagprotesta si Marcos atubangan sa New York Stock Exchange kung asa nakatakda siyang makigpulong sa mga lider sa ubang nasud.

Naglunsad usab og serye sa aksyong protesta gikan Setyembre 20 hangtud 23 sa New York City sa pag-bali sa UNGA ug sa pagdumdum sa ika-50 nga anibersaryo sa balaod militar. Niadtong Setyembre 23, anaa sa hedkwarters usab sila sa Asia Society New York aron paabuton ang pagtambong ni Marcos sa usa ka dayalogo. Tulo ang giaresto sa maong protesta.

Ika-50 nga anibersaryo sa balaod militar, gidumdum