Sanggol at 11 pa, biktima ng pang-aabuso ng mga sundalo

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Naitala ang tatlong kaso ng pananakit at pang-aabuso ng mga sundalo sa mga magsasaka at katutubong residente sa mga prubinsya ng Oriental Mindoro, Negros Occidental at Surigao del Sur sa nagdaang mga linggo. Lahat sila ay pinararatangang may kaugnayan o kasapi ng Bagong Hukbong Bayan.

Sa Surigao Del Sur, dinakip at tinortyur ng mga tropa ng 75th IB nang 13 oras ang pitong magkakamag-anak na magsasaka sa Sityo Katabadan, Barangay San Roque, San Miguel noong Setyembre 18.

Inabutan ng mga sundalo sa kanilang sakahan sila Leboy, kanyang asawang si Etshell, Erlyn, John Paul, sina Archie at Dennis, na parehong menor-de-edad, lahat ng pamilyang Montenegro. Kasama nila si Raffy Arcinal. Pinagbubugbog sila, kahit nagpaalam silang magtatrabaho sa araw na iyon. Binalot si John Paul sa trapal at pinagtatadyakan. Si Leboy naman ay nilagyan ng plastik na supot sa ulo at pinagapang sa harap ng kanyang pamilya.

Sa Negros Occidental, higit apat na oras na ikinulong ng 94th IB ang mag-asawang Gamay at Orillo Carpentero at anak nilang 1-taong gulang, at si Dodong Carpentero sa Sityo Negros 9, Barangay Oringaw, Kabankalan City noong Setyembre 20. Ipinailalim sila sa matinding sikolohikal na tortyur.

Kumukuha ng gulay ang magkapatid na Gamay at Dodong nang dakpin sila ng higit 20 sundalo. Nginudngod ang mukha ni Gamay sa lupa nang magtangka siyang sumigaw at humingi ng tulong. Dinakip din si Orillo at kanyang 1-anyos na sanggol na naghanap kay Gamay. Dinala silang lahat sa kampo militar sa Barangay Camingawan. Alas-9 na ng gabi sila pinakawalan.

Sa Oriental Mindoro, niransak ng 4th IB ang bahay ng katutubong Mangyan-Hanunuo na si G. Kitot sa Sityo Gaang, Barangay Panaytayan, Mansalay noong Setyembre 22. Binugbog siya at kanyang anak ng mga sundalo. Nagkakaong ang mag-ama nang biglang lumusob ang berdugong militar.

Pinalalabas ng mga sundalo na nasamsam sa bahay ang dalawang baril. Binastos ng militar ang maybahay ni G. Kitot at niyayang magsiping habang binubugbog ang asawa niya. Hanggang ngayon, hawak pa rin ng mga sundalo si G. Kitot at hindi pa inililitaw.

Pagpaslang. Inambus at pinagbabaril ng mga armadong elemento ang beteranong komenteytor sa radyo na si Percival “Percy” Lapid sa BF Resort Village in Talon Dos, Las Piñas noong Oktubre 3. Kilala siyang kritiko ng rehimeng Duterte at Marcos II. Siya ang ikalawang mamamahayag na pinaslang sa ilalim ng bagong rehimen.

Bilang pagkundena sa pagpaslang, nagprotesta ang iba’t ibang grupo sa pangunguna ng National Union of Journalists of the Philippines noong Oktubre 4 ng gabi sa Boy Scout Circle, Quezon City.

Sa Agusan del Sur, pinatay ng mga sundalo ng 9th Special Forces Company ang mga sibilyang sina Lonie Hainampos Pison at Jessa Terol Empoy noong Setyembre 30 sa P-7, Barangay San Vicente, Prosperi-dad. Pinalalabas ng militar na napaslang sa engkwentro ang dalawa. Dati silang mga kasapi ng hukbong bayan.

Pamamaril. Siyam na sibilyan ang pinaulanan ng bala ng mga elemento ng 1st Special Forces Battalion (SFB) sa magubat na bahagi ng Barangay Bagoaingud, Tagoloan II, Lanao del Sur noong Setyembre 22. Ang naturang yunit ng 1st SFB ay nagsasagawa ng operasyong kombat sa lugar mula pa Setyembre 18. Higit 100 sundalo ang nanghahalihaw sa lugar.

Panggigipit. Sinampahan ng gawa-gawang kasong pagnanakaw ng mga pulis ng Quezon City sina Kara Taggaoa, organisador ng Kilusang Mayo Uno (KMU), at Helari Valbuena, lider ng Pasiklab Operators and Drivers Association-Piston ayon sa ulat ng KMU noong huling linggo ng Setyembre. Sinampa ang kaso laban sa kanila bilang mga umano’y lider sa isinagawang mapayapang protesta noong Hulyo 2020.

Sanggol at 11 pa, biktima ng pang-aabuso ng mga sundalo