Ika-50 anibersaryo sang layi militar, gindumdom

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Serye sang mga pagtilipon, pagtuon, pangkultura nga pagpasundayag, protesta kag iban pang aktibidad ang ginlunsar sang nagkalainlain nga grupo bilang pagdumdom sa ika-50 anibersaryo sang deklarasyon sang layi militar sa bilog nga pungsod kag sa luwas sang pungsod.

Pila ka libo ang nagtambong sa pangkultura nga pagtilipon sa University of the Philippines (UP)-Diliman sa Quezon City sang Septyembre 21. Ginpalab-as sang mga diskurso kag pagpasundayag sa pagtilipon nga ini ang pagbato sang mga beterano nga kontra-diktadurya nga paghimakas kag ang nagapadayon nga pagtindog sang mga pamatan-on kag pumuluyo batuk sa pasista nga pagpamigos sang estado. Antes ang amo nga pagtilipon sa UP, naglunsar sang rali ang mga progresibo sa Mendiola sa Maynila kag iban pang bahin sang pungsodnon nga kabisera.

Kadungan nga ginlunsar ang mga protesta sa Baguio, Naga, Cebu, Iloilo, Bacolod kag Davao. Ginpamunuan ang mga paghulag sang mga lokal nga tsapter sang Bagong Alyansang Makabayan. Naghiliusa man ang madamo nga estudyante sa adlaw sang pagdumdom sa pagsuksok sang itom nga bayu.

Antes ang Septyembre 21, ginlunsar sang mga titser kag akademiko ang inisyatiba nga “lakbay-aral” kon sa diin gindala nila ang mga estudyante sa mga makasaysayan nga lugar sa Metro Manila nga may kaangtanan sa kontra-diktadurya nga paghimakas. Naglunsar man ang pila ka grupo sang drama kaangot sa Escalante Massacre nga natabo sa idalom sang rehimeng Marcos I. Ang iban naman naglunsar sang malaparan nga pagpangdikit kag pagsab-it sang mga istrimer nga may panawagan nga kontra layi militar. Gindumdom sang madamo nga grupo ang anibersaryo sa nagkalainlain nga matinugahon nga paagi.

Sa luwas sang pungsod, naglunsar sang mga protesta kag aktibidad ang mga Pilipinong migrante sa Hongkong, Germany, US, Canada kag Australia.

Marcos Jr, ginsunod sang protesta

Kadungan sa pagdumdom sang mga aktibistang Pilipino sa US sa ika-50 anibersaryo sang layi militar, adlaw-adlaw sila nga nagprotesta batuk kay Ferdinand Marcos Jr sang magbisita siya sa US umpisa Septyembre 18 tubtob 23 para magtambong sa United Nations General Assembly (UNGA).

Pag-abot pa lang sa US sang Septyembre 18, ginsug-alaw na si Marcos sang protesta sang mga migranteng Pilipino sa guwa sang New Jersey Performing Arts Center. Sang Septyembre 19, ginhulat man sang mga nagprotesta si Marcos sa atubang sang New York Stock Exchange kon sa diin nakatalana siya nga magdiskurso sa mga lider sang iban nga pungsod.

Naghiwat man sang serye sang aksyong protesta halin Septyembre 20 tubtob 23 sa New City sa pagbukas sang UNGA kag sa pagdumdom sang ika-50 anibersaryo sang layi militar. Sang Septyembre 23, ara man sila sa hedkwarters sang Asia Society New York agud hulaton ang pagtambong ni Marcos sa isa ka dayalogo. Tatlo ang gin-aresto sa protesta nga ini.

Ika-50 anibersaryo sang layi militar, gindumdom