Pagsuporta sang Kasama-CPDF sa inaway banwa, ginpalig-on sa asembleya

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Ginreport sang Katipunan ng mga Samahang Manggagawa-Cordillera Peoples’ Democratic Front (Kasama-CPDF) Balangay Wilfredo “Ka Hoben” Aloba sang ulihi nga semana sang Septyembre nga madinalag-on sini nga ginlunsar ang ikaduha nga asembleya sang organisasyon sa isa ka tago nga lugar sa Cordillera.

Nagtambong sa pagtilipon ang mga upisyal kag katapu sang Kasama-CPDF halin sa nagkalainlain nga komunidad kag sektor sang mala-mamumugon. Ginsuma sang tsapter ang ila mga inagihan sa nagligad nga tatlo ka tuig. Suno sa ila report, napabilin sini ang 60% nga abereyds nga pagpalapad sang katapuan. Natukod man sini ang 6 nga grupong pang-organisa sa nagkalainlain nga komunidad kag sektor sang mala-mamumugon kag regular nga nalunsar ang mga pulong sang konseho sang mga lider.

Bilang suporta sa Bagong Hukbong Bayan, nakapangalap ang tsapter sang mas o menos ₱15,000 kabilugan nga balor sang suportang pinansyal, lohistikal kag materyal sa mga Pulang hangaway.

Ginpili sang asembleya ang bag-o nga mga katapu sang Komiteng Tagapatuman sa masunod nga tatlo ka tuig. Subong man, ginhimo nila ang pangkabilugan nga programa sang organisasyon sa masunod nga mga tuig: “Pamunuan kag pahulagon ang malapad nga masa sang mala-mamumugon sa dalan sang pungsodnon demokratikong rebolusyon sang banwa! Palaparon kag konsolidahon ang Kasama-CPDF!”

Pagsuporta sang Kasama-CPDF sa inaway banwa, ginpalig-on sa asembleya