Mga protesta

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

 

12 tuig nga Barikadang Bayan sa San Roque. Nagprotesta ang mga residente kag tagasuporta sang Sityo San Roque sa atubang sang NHA sang Septyembre 25 bilang pagdumdom sa ika-12 anibersaryo sang Barikadang Bayan nga nagpauntat sa demolisyon sang ila komunidad. Ang Sityo San Roque kabahin sang duta nga ginaagaw sang mga burgesya kumprador nga sanday Ayala kag Enrique Razon.

Pamatukan ang hagna nga SIM card registration. Nagprotesta sang Oktubre 4 sa Mendiola sa Maynila ang mga nagapamatuk sa hagna nga pagrehistro sang SIM card. Suno sa ila, lapas sa kinamatarung sa pribasiya kag anonimidad ang SIM card registration kag indi matuod nga magapugong sa mga krimen liw-as sa ginasiling sang gubyerno. Ginpangunahan ang paghulag sang Computer Professionals’ Union.

Pataason ang sweldo sang mga manunudlo! Pila ka gatos nga manunudlo ang nagmartsa halin Morayta pakadto sa Mendiola, Manila sang Oktubre 5, Pangkalibutanon nga Adlaw sang mga Manunudlo, para iduso sa gubyernong Marcos nga pataason ang ila nga sweldo, dugangan ang ila nga mga benepisyo kag pauswagon ang mga eskwelahan. Ginaduso man nila nga dugangan ang badyet para sa sektor sang edukasyon. Suno sa Alliance of Concerned Teachers, mas mataas pa ang sweldo sang unipormado nga personel pareho sang militar kag pulis kumparar sa ila nga mga manunudlo.

Mga protesta