Iligal nga pagpahalin sa trabaho sa Cebu, ginabatuan

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Nagprotesta ang mga mamumugon sa idalom sang Liwayway Workers Union (LIWU-ANGLO-KMU) sa atubang sang upisina sang DOLE-Central Visayas sang Septyembre 19 kag 22 batuk sa madamuan nga pagpahalin sa kumpanya. Gintabo nila ang protesta samtang ginapamatian ang kaso sang kontraktwalisasyon sa pabrika. Pila ka bulan nga sirado ang pabrika dulot sang nagahana nga pagsaylo sini sang operasyon sa Liloan halin sa Mandaue City, pareho sa isla sang Cebu.

Samtang, ginkundenar sang Alyansa sa mga Mamumuo sa Sugbo-Kilusang Mayo Uno ang pagpahalin sang 4,485 mamumugon sa lima ka ulubrahan sang bayu nga ginapanag-iyahan sang isa ka kumpanyang Taiwanese sa Mactan Export Processing Zone. Gin-anunsyo ang pagpahalin sang lima ka kumpanya sang Septyembre 29. Siling sang grupo, ang matuod nga tuyo sang pagpahalin amo nga ipabilin nga manubo ang suhol kag likawan nga ipatuman ang pagmandu nga pagtaas sang suhol. Gintumod sang mga mamumugon nga tuman ka nubo sang ila suhol nga ₱435/adlaw kumparar sa kapareho nga mamumugon sa Taiwan nga may suhol nga ₱1,631/adlaw.

Dugang diri, nakabaton sang report ang grupo nga gilayon man nga pagabayluhan sang mga kumpanya sang mga bag-o ang ginpahalin sang mga mamumugon. “Daku nga inhustisya ini sa ginpahalin nga mga mamumugon nga madulaan sila sang trabaho bangud sa malubha nga krisis sa kalibutan, para lamang bayluhan sila sang iban.”

Ginarason sang mga kumpanya ang nagahana nga pangkalibutanon nga resesyon nga may upod nga mataas nga implasyon kag mabudlay nga kundisyon pangpinansya bilang rason sang pagsira. Pareho sang iban ang subsektor sa pagpamanupaktura, nakasalig sa dumuluong nga materyal kag makinarya ang pagmanupaktura sang bayu. Nakatum-ok ang mga produkto sini sa pangkalibutanon nga balaligyaan. Kadungan sang pagpahalin sa Mactan ang pagpahalin man sa wala nahibal-an nga numero sang mga mamumugon sa Shopee Philippines.

Iligal nga pagpahalin sa trabaho sa Cebu, ginabatuan