Ika-9 Kongreso sang CNL, ginhiwat

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Ginhiwat sini lang sang Christians for National Liberation (CNL) ang ika-9 nga pungsodnon nga kongreso sini. Ang CNL ang tago nga rebolusyonaryong organisasyon sang mga tawong simbahan nga Kristyano nga kadampig sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Ang kongreso may tema nga “Konsolidahon kag palaparon ang aton kubay! Maghiliusa kag ibagsak ang tiraniya sang US-Marcos II sa pag-abanse sang Pungsodnon Demokratikong Rebolusyon nga may sosyalistang perspektiba! Isulong ang inaway banwa!”

Wala nakapugong sa pagtilipon sang mga rebolusyonaryong Kristyano ang nagalala nga pangpulitika nga pagpang-ipit nga nagapadayon sa idalom sang rehimeng US-Marcos II, suno sa komunike sang kongreso. Ang mga nagtambong naghalin sa tanan nga mga isla nga grupo sang Luzon, Visayas kag Mindanao, kag sa pinakauna nga kahigayunan, halin sa luwas sang pungsod.

Ginpalig-on sang kongreso ang pagtuon sa nagalala nga krisis sang imperyalismo kag ang mga epekto sini sa Pilipinas bilang isa ka neokolonya. Base diri, ginlugar ang ila kahimtangan pangpulitika kag pang-organisasyon sa pagpatuman sang rebolusyonaryong hilikuton; kag gintingub sa pangkabilugan nga plano sang CNL sa masunod nga mga tuig para makaamot sa rebolusyon sa tanan nga bahin sa idalom sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Gintasa sang CNL ang kahimtangan sang iya mga sanga kag mga yunit halin sa ika-8 kongreso sini sang 2017; nagpili sang mga upisyal para sa National Executive Committee, kag naghimo sang Apat ka Tuig nga Plano.

Ginsaluduhan sang CNL ang iya mga martir kag mga baganihan nga naghalad sang ila mga kabuhi sa pag-alagad sa pumuluyo labi na sa madulom nga mga tuig sang diktaduryang Marcos I. Isa ka espesyal nga pasidungog ang ginhatag sang CNL sa tagapangulo sini nga si Kaupod Pua nga napatay bangud sa balatian. Ginbasa man ang mga mensahe sang paghiliusa halin sa PKP kag Katipunan ng mga Gurong Makabayan, alyadong organisasyon sang NDFP.

Ika-9 Kongreso sang CNL, ginhiwat